Saç Ekimi Donör Bölge

Saç ekimi donör bölge ise, köklerin alındığı verici donör bölgeler; ense, sakal, göğüs, sırt, bacak ve kol bölgeleridir. Saça en yakın köklerin bulunduğu ense donör bölgesi her zaman ilk tercih olmuştur. Ense bölgesinin yetersiz kaldığı durumlarda sakal ve göğüs bölgelerindeki köklere başvurulur. Diğer donör bölgeler ise en son çare olarak kullanılır.

Saç ekimi öncesi yapılan analizler ile kel dediğimiz açıklığın kapanması için kaç adet köke ihtiyaç duyulduğu tespit edilir. Bu tespit yapıldıktan sonra köklerin alınacağı verici donör bölgeler tek tek incelenir. Bu bölgelerdeki köklerin kaliteleri ve son durumları incelendikten sonra kökler hedeflenir. Köklerin hedeflenmesinde ilk öncelik, ense donör bölgesidir. Kel açıklığı kapatacak sayıya ense bölgesinden ulaşılamıyorsa, önce sakal sonra göğüs daha sonra diğer donör bölgelerdeki kökler hedeflenir.

Fue saç ekimi donör bölge ile kökler alınırken, bu donör bölgelerin gözle görülür bir seyrelmeye maruz kalmaması çok önemlidir. Bu sebeple kel bölgeyi kapatacak kökler hangi donör bölgesinden alınacaksa alınsın, o donör bölgenin gözle görülür bir seyrelme yaşanmadan alınması, olmazsa olmazlar arasındadır. Bu şekilde seyrelme yaşanmadan köklerin alımının yapılması, daha doğal bir görünüme kavuşmayı kolaylaştıracaktır.

 

Saç ekimi donör bölge den kökler nasıl alınır?

Hedeflenen saç ekiminde donör bölgelerden mikro motor yardımı ile kökler teker teker çıkartılır. Bu kök çıkarma işleminde dikkat edilecek husus; kök kalınlıkları ve uzunlukları ile mikro motor ucunun kalınlığı ve uzunluğu doğru orantılı olmalıdır. Bu sayede kökler çıkarma işleminde zarar görmez ve gereksiz kalıcı yara izlerinin oluşması önlenmiş olur. Kökler çıkartıldıktan sonra hemen özel solüsyonlar içine alınarak, dış ortamla teması ekim aşaması gelene kadar kesilmelidir.

Doğal saç ekim operasyonunda hedeflenen köklerin çıkartılması ve ekilmesi aşamasında köklerin zarar görmemesi için tüm kuralların ve planlamanın eksiksiz yerine getirilmesi, yaşanması olası kök kayıplarını engelleyecektir.

 

Ense donör bölgesinden Kökler Nasıl Alınır?

Saç ekimi operasyonunda ense donör bölgesinden kökler nasıl alınır

Ense donör bölgesinden köklerin alınması işlemi; bir plana bağlı olarak, hesaplamalar ile gerçekleştirilmelidir. Bu hesaplamalar seyrekliğin oluşmaması açısından önemlidir.

Tedavi öncesi yapılan saç analizi ile ense verici donör bölgesi ayrıntılı bir şekilde incelenir. Bu bölgedeki kaliteli ve kalitesiz kökler belirlenir. Bu alınan sonuçlara göre verici ense donör bölgesinde gözle görülür bir seyrelme oluşmaması için, sayısal değerler üzerinden hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamaları yaparken her ayrıntının dikkatli bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Çıkan sonuçlar birden fazla kere kontrol edilmelidir.

 

Verici ense donör bölgesinde istenilen sayıda ve kalitede kökler yoksa ne yapılmalıdır?

İstenilen düzeyde köklerin ense donör bölgesinde bulunmadığı takdirde, diğer donör bölgelerdeki köklerin istenilen seviyede olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontroller sonrası istenilen kökler bu bölgelerde var ise, diğer bölgeler takviye amaçlı kullanılır. Bu bölgeler; sakal, kol, bacak, sırt ve göğüs bölgeleridir. Bu bölgelerde istenilen kökler bulunmuyor ise ikinci seansın olabileceği bilgisi hastaya verilmelidir. En az iki seansta istenilen düzeyde bir operasyon gerçekleşmektedir.

Operasyonda istenilen düzeyde bir ekim gerçekleşebilmesi için, donör bölgelerden hedeflenen köklerin zarar görmeden alınması çok önemlidir. Alım aşamasında ya da başka sebeplerden zarar gören köklerin istenilen sonuçları vermesi imkansızdır.

 

Donör bölgeden köklerin istenilen düzeyde gelmemesinin sebepleri?

Saç ekimi operasyonunda donör bölgeden köklerin istenilen düzeyde gelmemesinin sebepleriOperasyon öncesi hedeflenen köklerin donör bölgelerden istenildiği gibi gelmemesi kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Bu durum operasyon planını sekteye uğratarak, başarıya ulaşmayı engellemektedir.

Saç ekimi donör bölge operasyon öncesi nasıl bir ekim olacağına dair, analizler ile bir plan belirlenir. Bu planlama ile hangi bölgelere nasıl bir ekim yapılacağı, hangi donör bölgelerden köklerin alınacağı gibi bilgiler netlik kazanır. Bu planlama ile operasyona başlanmalıdır.

Operasyon esnasında hedeflenen köklere ulaşamamanın ya da alırken zarar görmesinin birkaç sebebi vardır. Bunun en büyük nedenlerinden biri, operasyon öncesi analizlerin tam anlamı ile yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Analiz ile İstenilen düzeydeki köklerin yerlerinin belirlenememesi, hastanın saç yapısının tam anlamı ile belirlenememesi ve donör bölgelerdeki köklerin deriye nasıl tutunduklarının belirlenememesindendir.

Diğer bir sebep ise, donör bölgelerdeki köklerin boyları ve kalınlıkları ile kök almaya yardımcı mikro motorun ucunun boyu ve kalınlığı doğru orantılı olmamasındandır. Bu mikro motor ucu köklerden kalın ya da uzun olursa, gereksiz yara izlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Mikro motor ucu köklerden ince ve kısa olduğu durumlarda ise, kök alımı yapılırken kökler kopmakta ya da zarar görmektedir. Bunun için bu işlem tamamen hesaplamalar üzerine yapılmalıdır.

 

Kökler alım esnasında zarar görürse neler yapılmalıdır?

Bu durumda yapılacak çok fazla bir şey yoktur. Alım esnasında hedeflenen köklerin zarar görmesi durumunda, operasyon planlaması istenildiği gibi işlemeyecektir. Bu durumda operasyon planı yeniden düzenlenmelidir. Buda istenilen bir durum değildir. Tüm planlamayı operasyon esnasında yapmak, bazı köklerin zaten kaybedildiği anlamına gelmektedir. Bu yüzden operasyon öncesi planlamanın çok detaylı yapılması gerekmektedir.

Operasyonda hedeflenen köklerin istenilen düzeyde gelmesinde en önemli noktalardan biri, yapılan planlamanın doğru yapılıp işleme sokuldu andan itibaren hiç aksamaya uğramadan devam etmesidir. Operasyon öncesi planlama doğru yapılmadığı ya da bazı detaylar atlanarak gerçekleştirildiyse, operasyon esnasında işlem sekteye uğramakta ve istenilen sonuçların yakalanması zorlaşmaktadır. Doğru planlama ilk öncelik olmalıdır.

 

Donör bölgelerin seyrekliği nasıl enaza indirilir

Saç ekimi donör bölge  (köklerin alındığı)  seyrekliği, saç ekimi analizi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. Donör bölgelerin en fazla tercih edileni ense bölgesidir. Ense bölgesinde istenen kalitede, sayıda kök bulunmuyor ise diğer donör bölgelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu donör bölgeleri sakal, kol, bacak, sırt, göğüs gibi bölgeleridir.

Saç ekim  yaptırdıktan sonra köklerin alındığı ense bölgesinde, çok fazla seyrelmenin olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu seyreklikler ne kadar fazla olursa, saç ekimi yapıldığı bir o kadar belli olacaktır. Kel diye tabir ettiğimiz açık bölgeleri kapatırken, ense bölgesinin çok fazla seyrelmesi operasyonun başarısını alt seviyelere çekmektedir.

Ense bölgesinin kabul edilebilir sınırların üstünde seyrelmesini engellemek için yapılması gereken birkaç detay vardır. İlk önce, operasyon öncesi ense bölgesinin analizi çok detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Buradaki köklerin kalınlıkları, kaliteleri ve sıklık durumları hakkında kesin bir bilgiye ihtiyaç vardır. Ekim yapılacak kel bölge ile kök alımı yapılacak ense bölgesinin birbiri ile doğru orantılı olması şarttır. Eğer ense bölgesindeki kökler kel bölgeyi kapatmıyor ise diğer kök alımı yapılacak donör bölgelerinin analizi yapılması gerekmektedir. Bu analiz sonuçlarına göre hastaya bu işin olup olmayacağı bilgisi kesin olarak verilmelidir.

Bir diğer detay ise; kök alımı yapan kişinin, ense bölgesindeki analizle belirlenen plana göre hareket etmesi kesinlikle şarttır. Kök alımını yapan kişi; hastanın son durumunu ve analiz sonuçlarını en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekmektedir. Gelişigüzel, ezbere kök alımı yapmak hastanın sonraki dönemlerinde büyük hayal kırıklıkları yaşamasına sebep olmaktadır. Kontrolsüz ve amatörce yapılan kök alımı, operasyonun kalitesini çok büyük oranda düşürmektedir.

Ense bölgesindeki köklerin yeteri sayıda fakat kaliteleri istenilen seviyede değilse, diğer saç ekimi donör bölge analizi yapılır. Sonuç burada da aynı oluyorsa; hastanın saç ektirme operasyonundan vazgeçmesi yada köklerinin istenilen seviyeye gelebilmesi için tedavi uygulanması önerilir. Operasyonun ileri bir tarihte yapılması beklenmektedir. Bu tedavi süreci; kolaylıkla aktarlardan bulabileceğiniz malzemelerin karışımı ile hazırlanan formüllerin uygulanması ve bazı şampuan, serum gibi kökleri destekleyecek ürünlerin kullanımıdır.

Şartlarının yerine getirilmesi

Operasyonun yukarıda istenilen şartlar yerine getirildiğinde, köklerin alınacağı ense bölgesinde seyrelmenin minimum seviyelere çekmek mümkündür. Köklerin alınacağı ense bölgesi ile ekim yapılacak kel bölgelerin saç geçişlerini kontrol etmek, ancak bu şekilde mümkün olmaktadır. Ense bölgesinden kökler alındığı için illaki bir seyrelme söz konusu olacaktır. Ancak bunu minimum seviyeye getirmek, doğal kalmasını sağlamak, gözle görülür olmaktan çıkarmak için planlı bir şekilde çalışmak şarttır.