Saç Ekiminde Sınırların Belirlenmesi

Saç ekiminde sınırların belirlenmesi : Ekim yapılacak kel bölge ile kök alımı yapılacak donör bölgeler belirlenirken, operasyondan önceki saç analizi planına göre sınırların çizilmesi gerekmektedir.

Kök alımı yapılacak donör bölgelerin en tercih edileni ense bölgesidir. Ense bölgesinden kök almak için sınır çizgileri iki şekilde çizilir. Birincisi; ense bölgesinde kel bölgeyi kapatacak yeteri kadar (başka bir donör bölgesine ihtiyaç duyulmuyor ise) kök varsa ensenin sağ ve sol tarafından kulağa en yakın iki parmak kadar uzaklıktan ilk çizgi çizilir. Ensenin alt kısmı tüyümsü köklerin hemen üzerinde bulunan kaliteli köklerin başlangıç noktasından ikinci çizgi çizilir. Ensenin üst kısmı yani tepe bölgesine yakın yerin saç geçişlerini etkilemeyecek alandan üçüncü çizim yapılır. İkincisi ise; ense bölgesinde kel kısmı kapatacak kadar kök bulunmuyorsa (başka donör bölgelerine de ihtiyaç varsa) çizim yaparken dikkat edilecek nokta; ensenin seyrelmesini engellemek ve mevcut kökleri korumak için bölge bölge çizim yapılması gerekmektedir. Böylelikle kökün kaliteli, sağlıklı olanları daha kolay ayrıştırılmış olacak ve hastaya daha az anestezi uygulanarak rahat etmesi sağlanacaktır.

Fue tekniği Saç ekiminde sınırların belirlenmesi :  Ense bölgesinde yetersiz kök ile karşılaşıldığında, ikinci alım yapılacak donör bölge sakal kısmıdır. Sakal bölgesinden alım yapılırken sınır çizgileri çene kısmıyla gıdık arasındaki bölgeler olmalıdır. Bu bölgede iz kalmaması için daha ince slitlerle çalışılmalıdır. Çizim yapılan kısım, hastanın cilt yapısına göre seyrekliğinin ayarlanması gerekir. Sakal kısmındaki çok belirgin seyrelmeler saç ekimi için kabul edilebilir bir durum değildir.

Kol, göğüs, sırt, bacak gibi donör bölgelerin sınır çizimlerinin yapılması bölge bölge olması gerekmektedir. Böylelikle hastaya anestezi uygulanırken daha az acı vermesi sağlanmış olacaktır. Bölgeye bütünü ile anestezi verilmesi hastayı çok zor bir duruma sokmak demektir. Kalın ve sağlıklı kökler belirlenip işaretlendikten sonra sadece o kısımlara lokal ufak ufak anestezi yapılması en uygun yaklaşım olacaktır.

Ekim yapılacak kel bölgelerin sınırları çizilirken

Saç ekimi öncesi yapılan saç analizi sonuçlarının hastayla birebir incelenip, hastanın beklentileri konusundaki fikirleri alınıp çizime öyle başlanmalıdır. Çizim esnasında hasta ve doktor tam anlamı ile koordine içerisinde olmalıdır. Yanlış çizilecek bölgenin kanallar açılıp ve ekim bittiğinde geri dönüşü olmayacaktır. Ekilen köklerin tekrar çıkartılması ve kanalların yeniden açılması köklere ciddi zararlar vermesi muhtemeldir.

Bazı ayrıntılar operasyonun sonuçlarını çok detaylı bir şekilde etkilemektedir. Donör bölgelerin sınır çizimleri o yerlerdeki seyreklikleri engellemiş olacak, ekim yapılacak kel bölgelerindeki sınır çizimleri ise daha sık ve hastanın beklentisi üzerine bir ekim sağlayacaktır. Profesyonel bir hesaba göre operasyonu gerçekleştirmek, sonuçların şansa bırakılmadan daha titiz, daha detaylı ve daha mükemmel olmasını sağlamaktadır.