İyi Bir Saç Ekim Merkezi Nasıl Olmalıdır?

iyi bir saç ekim merkezi nasıl olmalı? Sorusundan önce: Günümüzde oldukça popüler olan bir işlemdir. Bu işlemin nasıl ve hangi koşullarda yapılması gerektiği ve klinik seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin iyi bilinmesi, hastanın sonradan yaşaması ihtimal hayal kırıklıklarının önüne geçmektedir.

İyi bir saç ekim merkezi kliniğinin, ilk önce tüm operasyonlarını bir hastanede gerçekleştirmesi şarttır. Hastanede yapılmayan saç ekim operasyonu, sterilizasyonun iyi sağlanamaması ile hayati riskler taşıyabilmekte ve hastanın saç sağlığını da etkileyebilmektedir.

Saç ekim merkezinin başında bir doktorun bulunduğundan emin olunmalıdır. Bu doktorun önceki operasyonları, tecrübesi, çalışmaları ve diploması iyi araştırılmalıdır. Operasyonun doktor eşliğinde yapılacağının garantisi önceden alınmalıdır. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde, doktor ya da hemşire olmadan operasyonun gerçekleştirildiği görülebilmektedir. Hastanın buna çok dikkat etmesi gerekmektedir.

İyi bir saç ekim merkezi kliniğimizin hastaları ile operasyondan sonrada iletişimi koparmaması gerekmektedir. Belli aralıklar ile hastalar aranmalı, saçın son durumları sorulup gerektiğinde muayeneye çağırılmalıdır. Bu şekilde Tedaviden sonra bakımların düzenli yapılıp yapılmadığı öğrenilir ve hastanın kafasındaki soru işaretleri de giderilmiş olmaktadır.

Saç ekimi öncesi  (https://www.aytugluhairtrans.com/sac-ekimi-oncesi/) saç analizi muayenesini doktorun bizzat yapması gerekmektedir. Bu analiz sonucu ile nasıl bir operasyonun olacağı konusu hastaya eksiksiz anlatılmalıdır.

Tedavi sonrası hastaya destek nasıl sağlanmalıdır?

Operasyonun hemen bitiminden sonra, hastaya bundan sonra nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır. Saçın ve derinin yapısına göre farklı bakımlar önerilir. Bu bakımlar günlük hayatı etkilemeyecek türdendir. Hastayla belli aralıklar ile iletişime geçilerek, bakımların nasıl cevap verdiği ve daha başka nelerin yapılabileceği konusu anlatılır. Hasta ile temas hiçbir zaman kesilmemelidir.

Doktorun tecrübesi nasıl ölçülür?

Doktorun tecrübesi; internet üzerinden, birebir görüşülerek, eski hasta referanslarını öğrenerek ve kaç yıldır bu işin içinde olduğunun soruları cevaplanarak öğrenilmelidir. Hasta araştırmalarını yapmadan, kendini kimseye kesinlikle teslim etmemelidir.

Saç ekim merkezinin geçmişi en az kaç yıllık olması gerekmektedir?

Burada asıl sorulacak sorunun işlemi gerçekleştirecek doktorun kaç yıldır tecrübesi olduğudur. Kurumların eski olması ya da yeni olması bir ölçü değildir.