Yanlış Saç Ekimi Nasıl Düzeltilir?

Yanlış saç ekimi operasyonunun hatalı yapılması durumunda, ortaya istenmeyen görüntünün çıkması ya da saçların ekim kalitesine dayalı kök kaybı yaşanması, operasyonun başarısız olduğu anlamına gelmektedir.

Operasyondan sonra, saçların çim adam diye tabir ettiğimiz yapıda yani saçın dik dik çıkması, başarısız bir ekimin gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Saçlar çıkmakta fakat doğal olmayan şekilde çıkması, istenilen doğallığın yakalanamaması sebebi ile ortaya istenmeyen bir görüntü çıkmaktadır. Bu görüntünün tekrar doğal hale sokulması oldukça zor, fakat imkânsız değildir.

Saçların dik dik çıkmasının tek nedeni; köklerin ekileceği kanalların açımı esnasında, kanalların saçların doğal yönlerine göre değil, ezbere ve gelişigüzel açılmasındandır. Bu yanlış yönde ekilen kökleri çıkarmak yerine, tekrardan saç ekim ile yanlış yönde ekilen köklerin belli oranda, yanlarına doğru açılarda kanalların açılıp, ekimin gerçekleştirilmesi daha uygun bir çözüm olacaktır. Yanlış saç ekimi ekilen kökleri çıkartmaya kalkışıldığında, bu bölgede doğru kanal açılacak bir alan bulunamamakta ve yara oluşması ihtimali artmaktadır. Bu sebeple yanlış ekilen köklerin yanlarına doğru kanallar açılıp desteklenmesi, en doğru yaklaşım olacaktır.

Tedaviden sonra saçların çıkmaması ya da istenilen düzeye ulaşılamamasının sebepleri, operasyondan önce saç analizinin doğru yapılmaması ve donör bölgeden köklerin doğru alınamaması ya da korunamamasındandır. Bu sorunun giderilebilmesi için; hastanın saç analizinin detaylı yapılması, deri yapısının incelenmesi ve verici donör bölgenin kel bölgeyi destekleyip desteklemediği sonucu kesin olarak ortaya çıkartılmalıdır. Bu detaylar yerine getirildikten sonra yanlış yapılmış operasyonun düzelip, düzelemeyeceği büyük ölçüde ortaya çıkmaktadır.

Yanlış saç ekimi yapılmış operasyon saç bakımları ile düzeltilebilir mi?

Dik dik çıkan saçların tekrardan doğal yapıda çıkması, bakım ürünleri ile mümkün değildir. Ancak saçların güçsüz çıkması veya istenilen düzeyde verim vermemesi gibi durumunda, bakımlar ile güçlendirmek mümkündür. Kökler tamamen ölmüş ise bakımlar ile maalesef yapacak bir şey yoktur.

Doğru bir saç ekim için kaç kök ekilmelidir?

Kök sayısından çok, köklerin alındığı verici donör bölgenin kel bölgeyi ne ölçüde desteklediğine bakılmalıdır. İstenilen maksimum sayıda kökü, verici donör bölge (https://www.aytugluhairtrans.com/verici-donor-bolge-yetersizligi/) karşılayabiliyorsa operasyona başlanmalıdır.