• Kök alınan bölgelerde saç çıkar mı?

Saç kökünün alındığı bölgede saçların bir bölümü geri gelir. Ama tamamı geri gelmez. Mikropunç haznesinin içine alınan 4-5 saç kökünden 2-3’ü kökü gelmediği için 1-2 ay içinde geri gelecektir. O yüzden saç kökü alınan bölge 2. aya kadar normalden seyrek bir görüntü oluşturur. Ama ikinci  aydan itibaren normal  sıklığına döner ve alınan bölgede alım yapıldığına dair bir belirti emaresi kalmaz.

 

 • Saç ekiminde ense hariç vücudun başka yerlerinden kök alınabilir mi?

Saç ekme esnasında eğer ense bölgedeki saçlar yeterli  greft miktarını veremez ise biz de açık olan alanı kapatabilmek için başka bölgelere baş vurma durumunda kalabiliriz. Bu bölgeler; sakal, göğüs ve sırt bölgesindeki kıllar olarak  ele alınabilir. Ama uzama hızı ve saç kalitesine daha yakın oluşu nedeni ile sakal ilk tercih edilen bölgeyi oluşturur.

 

 • Saç ekiminde iz kalır mı?

Saç ekiminde üç aşama mevcuttur; 1- köklerin alımı, 2- kanalların açılması ve 3- ekimi. Bu üç aşamadan 1 ve 2. aşamalar saç ekim sonrası iz kalmasına neden olacak  aşamaların gözlendiği etaplardır. 1. aşamada köklerin alındığı  mikropunçların saç kökünün kalınlığına bağlı 0,6 veya 0,7 mm arasında olasına dikkat  edilmelidir. Eğer mikropunçların kalınlığı daha üst düzeyde olursa, alınan bölgede kalıcı izlerin oluşması kaçınılmazdır.

 

 • Saç ekim için yaş sınırlaması var mıdır?

Saç ekim yapılacak hastanın, operasyon işlemine mani  olacak herhangi bir sağlık sorunu yok ise, yaş ile ilgili bir sınırlamamız yoktur. Hastamız yanık, enfeksiyon  veya travmaya bağlı saç kaybı olan bir çocuk olup, lokal ile saç ektirme yapılmasına da yaşı uygun değil ise, genel anestezi şartlarında saç ekim yapılabilir.

 

 • Saç ekim mevcut saçların kaybolmasına neden olur mu?

Saç ekim esnasında mevcut saçların korunması, saç ektirmenin en hassas noktalarından birini oluşturur. Mevcut saçların korunması,  ancak mevcut saçların yönüne ve çıkış açılarına göre başından sonuna kadar çok titiz bir şekilde kanalların açılmaya özen gösterilmesi ile ancak sağlanabilir. Bu ise kanal açan kişinin bu işin eğitimini ve yeterliliğini almış bir estetik cerrah olması ve özellikle saç ekme konusunda yeterli deneyiminin olması şarttır.  Eğer bu şartları sağlamayan bir yerde saç ekimini yaptırırsanız,  muhtemelen hem mevcut saçlarınız kanallar açılırken saç kökleri zedeleneceği için, bir daha geri gelemeyecek şekilde kayba uğrayacaklardır.

 

 • Saç ekiminden sonra saç bakımı nasıl olmalı?

Saç ekiminden bir gün sonra hasta kontrol ve pansuman amaçlı ilk yıkama için çağrılır. Bu yıkama esnasında hastanın üçüncü günden itibaren nasıl yıkama yapacağı ve saçlarına nasıl bakım yapması gerekeceği ile ilgili bilgiler uygulanarak gösterilir. Hasta da üçüncü günden itibaren tarif edilen şekilde saçlarını yıkamaya ve bakımını yapmaya başlar. İlk yıkamada sadece şampuan kullanılır.İkinci yıkamada ise bir saat öncesi losyon uygulanıp, bir saat beklenilir. Sonrasında şampuan uygulanılır. Bu şekilde iki hafta devam edilir. İki hafta sonra sadece şampuan uygulanılması yeterli olur. Eğer kendi eski saçlarının, ilerleyen seneler içinde dökülmesini engellemeye de ekilen saçların daha hızlı çıkmasını tercih ederse, kullanmak zorunluluğu olmadığı ama kullanırsa saçlarına iyi gelecek, hormon içermeyen doğal ürünler ile desteklenmiş altı aylık bir kür üçüncü aydan itibaren önerilir.

 

 • Saç ekiminden sonra ne zaman spor yapabilirim?

Saç ekiminden bir hafta sonra kardio tarzında esneme egzersizleri rahatlıkla yapılabilir. Daha ağır çalışmalar ağırlık çalışma gibi iki hafta sonra çalışılabilir. Başa darbe alınan sporlar ise (futbol, boks gibi) 3 hafta sonra başlanabilir.

 

 • Saç ektirmeden sonra havuza denize saunaya ne zaman girebilirim?

Operasyondan bir hafta sonra denize girilebilir. Ama havuzun klorür düzeyi çok yüksek olduğu için 2 hafta sonra girilmesi daha uygun olur.

 

 • Saç ekiminden sonra bere veya şapka takabilir miyim?

Operasyondan 2-3 gün sonra şapka takılabilir. Bere için ise bir hafta beklenilmesi daha uygun olacaktır.

 

 • Başkasının saçı başkasına ekilebilir mi?

Başkasının saçı ekilmeye kalkıldığı zaman, çok ciddi reaksiyonlar ile ekilen saçlar vücut tarafından atılmaya çalışılacak. Bu esnada da saçlı deride çok yaygın, deri kaybına da neden olabilecek ciddi enfeksiyonlar görülebilecektir. Bu yüzden başkasının saçı bir başkasına ekilemez.

 

 • Hangi mevsimde saç ektirilir?

İçinde yaşadığımız çağın bize sunduğu imkanlar (Klima) nedeni ile her mevsim saç ekim yapılabilir. Ayrıca 3. günden itibaren saçların yıkanabilmesi, bir nevi pansuman işlevi gördüğü için, herhangi bir sıkıntı görülmemesine neden olmaktadır.

 

 • Operasyondan sonra saçlar ne zaman çıkar?

Ekilen saçlar 2. aydan itibaren kalıcı olarak çıkmaya başlayacak ama deriyi örtme açısından yeterli görünüme ulaşamayacaktır. Bu dönemde çıkan saçlar ancak ele diken gibi batma hissi vererek algılanabilir. Ekilen saçlar geçen süre içerisinde gelişerek, 6 – 8 ay içerisinde deriyi örtecek düzeye gelecektir. İyileşmenin nihayete ermesi ise en az 1 – 1,5 yılı bulacaktır.

 

 • Ekilen saçlar tekrar dökülür mü?

Ekilen saçlar, ekildikten hemen sonra geçici olarak uzamaya başlayacaktır. Ama 1,5 – 2 hafta sonra ekilen saçlarda geçici bir dökülme başlayacak 1,5 – 2 ay içerisinde ekilen saçların Yaklaşık 4/5’i dökülecektir. Bu dökülen saçlar, 2. aydan itibaren kalıcı olarak çıkmaya başlayacak ve 6  – 8 ay içerisinde deriyi örtecek düzeye gelecektir. Artık bu süreçten sonra, çıkan saçlar ensedeki saçlar durduğu müddetçe duracak ve dökülmeyeceklerdir.

 

 • Operasyon sonrası ne zaman normal hayata devam edilebilir?

Saç ekiminden 1-2 gün sonra masa başı işe dönülebilir. Ama daha tozlu bir ortamda çalışılıyor ve ekilen bölgeye de temas ihtimali var ise bir hafta sonra bu ortamda çalışılacak düzeye kavuşur. Bir hafta sonra denize, iki hafta sonra havuza girilebilir.

 

 • Saç ekim öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Operasyondan bir hafta öncesinden Aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar alınmamalıdır. Opersayondan en az 5 gün öncesinden alkol alınmamalıdır. Operasyondan önceki 2 hafta trisiklik antidepresanlar, pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar (heparin, coumadin v.b.), beta blokerler ve mao inhibitörleri (aurorix v.b.) kullanılmamalıdır. Operasyona tok karın ile gelinmelidir. Mümkünse en az iki gün önceden sigaranın bırakılması. Mümkün değilse, azaltılabildiği kadar azaltılması. Operasyondan bir hafta önce kanamayı artırmaması için B ve E vitaminlerini içeren multivitamin koplakslerinin alınmaması. Operasyona gelirken giyip çıkarma esnasında başa sürtmeyecek ve rahat giyip çıkarabilecek tarzda kıyafetler tercih edilmesi.

 

 • Saç ekiminden sonra karşılaşılan sağlık problemleri var mıdır?

Operasyon sonrası hastalara hangi kurallara uyması gerektiği anlatılarak, uyması gereken kuralları belirten bir form verilir. Bu kurallara uyduğu taktirde hastayı önemli ölçüde rahatsız eden herhangi bir durum gelişmez.

 

 • Saç ekimi kaç saat sürer?

Ekilecek saç kökü miktarına göre ortalama 6-8 saat sürüyor. Bu süreye hastanın yemek molası ve dinlenme süreleri de dahildir.

 

 • Saç ekiminde ekilen saçın sıklığı ve yönleri nasıl belirlenir?

Operasyon yapılacak alanın ne kadar köke ihtiyacı  olduğu ve bir seansta verici alanı zedelemeyecek şekilde en fazla ne kadar kök alınacağı  hesaplanır. Alınan saç kökü miktarı ve açık alanın doğal bir sıklıkta en iyi görünümü alacağı şekilde geniş bir alanda cm kareye 35-50 kök gelecek şekilde, daha az açıklıklarda ise daha sık bir görüntü elde edebilmek için 50-85 kök ekilebilir. Yönlerini  ise; orada bulunan tüyümsü saçlar aracılığı ile aynı yön ve açıda kanalları açmak sureti ile doğal yön verilir.

 

 • Kötü bir saç ekiminin düzeltilmesi nasıl olur?

Kötü bir ekimin düzeltilmesi çok zordur. Eğer çim adam gibi bir ekim yapılmış ise, doğal bir sonuç alabilmek için önce bu ekilen saçların çıkarılması ve kanallar kapandıktan 2-3 ay sonra doğal yönde kanallar açmak sureti ile daha iyi bir sonuç mümkün olabilir. Yada, bu doğal olmayan saçları sökmeden önlerine ara yön verilmiş kanalların açılıp, daha doğal görünecek bir ekim gerçekleştirmek sureti ile nispeten daha doğal bir görünüm elde edilebilir. Bu ekim tekniğinde saçlar öne taranamaz, ama arkaya taranınca nispeten daha iyi görünüm verir.

 

 • Saç yönleri nasıl belirlenir?

Saç ektirmede doğal bir görünüm ve sonuç elde etmede en kritik aşamadır. Kanal açacak olan kişinin sanatsal öngörüsü ve yeteneğinin olması çok önemlidir. Çünkü kanalların doğru yön ve açı vererek açılması, saç köklerinin  bu yönde iyileşip çıkmaya başlamalarına neden olacağı için çok önem taşır. Bu çok özen isteyen bir işlem olduğu için, ekim süresini biraz uzatır ama daha doğal bir görüntü verir. Kanalları açacak olan kişinin bu yeteneği ve tecrübesi yoksa, çim adam gibi bir sonuçla baş başa kalmak kaçınılmaz olacaktır. Bu konuda fikir sahibi olmak için, gösterilen resimlerde ekilen saçların yön itibarı ile ne kadar doğal durduğuna dikkat edilmesi, bir fikir verecektir.

 

 • Saç ekmede karşılaşılan sıkıntılar?

Operasyonda karşılaşılan en büyük sıkıntı, genellikle beklentilerin tam olarak karşılanamamasıdır. Bunun da bir iki nedeni vardır. En sıklıkla karşılaşılan; hastaların eski haline en yakın sonucu umut etmeleri ama sonucun bunun bayağı uzağında olması diyebiliriz. Bu tarz bir sorunla karşılaşılmasında, bazen hastaların beklentilerinin tam anlaşılamaması ve elde edilebilecek sonuç hakkında ayrıntılı bir şekilde bilinçlendirilmemiş olmalarıdır diyebiliriz. Bu gibi sorunları engelleyebilmek için, açıklığın ne kadar saç köküne ihtiyaç duyduğu ve verici alanlardan alınabilecek kökler ile de nasıl bir netice alınabileceğinin çok iyi hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar tam yapılamaz ise, hasta da tam bilgilendirilmediği için, sonrasında da ciddi hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ayrıca çoğu hasta saçlarının eskisi gibi doğal görünmesin, çim adam gibi bir görüntü elde edilmesini istemez. Ama saç ekimi için başvurulan yerde kanalları açan kişiler estetik cerrah değil ise ve de bu konuda yeterli bir tecrübeye sahip değillerse, çim adam gibi bir sonuç ile karşılaşmaları ister istemez kaçınılmaz olacaktır.

 

 • Saç ekiminde ekipman ve ekibin önemi?

Operasyonda ekipman ve ekibin çok büyük bir önemi vardır. Kullanılan ekipmanın sterilizasyon dediğimiz (mikroplardan arındırılması) işlemden  geçmiş olması ve yeterli kalitede olup, körelmemiş olmaları gerekmektedir. Eğer sterilizasyonu yapılmamış ekipman kullanılırsa, enfeksiyon ile sıklıkla karşılaşılır. Ayrıca ekipmanın yeterli kaliteye sahip değil, üstelik bir de körelmişler ise saç köklerinin toplanması ve ekimi esnasında saç köklerine hasar verme riskleri çok yüksek olur. Bu da ekilen köklerin hasar gördüğü oranda kaybına sebep olacaktır.

Ekibin önemine gelecek olursak; yeterli tecrübe, birikim ve sabra sahip olmayan ekip saçın alımında, yön verme açısından işin en incelik taşıyan boyutu olan kanalların açılımında ve en nihayet de saç köklerinin açılan kanallara doğru yönlerde saç köklerini örselemeden titiz bir şekilde ekilmesinde  çok önem taşımaktadır.

 

 • Saç ekiminin maliyeti ne kadardır?

Saç ekimi fiyatı  ekilecek olan kök sayısına göre belirleniyor. O yüzden saç analizi yapılıp, açık alana ne kadar greft (1’li, 2’li, 3’lü… saç kökü içeren doku parçası) gerekeceği hesaplanır. Bunun ise ne kadarının verici alandan, bu bölgede kalıcı bir hasar oluşturmadan alınabileceği hesaplanır.

 

 • Saç ekim kaç seansta tamamlanıyor?

Saç açıklığına ve donör alan dediğimiz saç kökü verici alanlarının sıklığına bağlı değişebiliyor. Eğer açıklık makul ölçülerde ve ense sıklığı da bu açıklığı istenilen sıklıkta kapatmaya yeterli ise bir seans yeterli olabiliyor. Ancak saç açıklığı çok geniş ve verici alanlardan alınabilecek kök miktarı da bir seansta bu bölgede hasar vermeden (bir seansta bu bölge korunmaya dikkat edilmeden, özensiz gereğinden fazla kök alınırsa, alınan bölgede yer yer kalıcı boşluklar kalabilir) almaya elverişli değil ise, verici alanda alındığına değin herhangi bir iz bırakmamak için en az 6-8 ay sonra ikinci bir seans gerekebilir.

 

 • Saç ekim sonrası ağrı olur mu?

Saç ekimi sonrasında eskiden uygulanan FUT tekniğindeki gibi ağrı  olmuyor.  Kişiden kişiye ağrı eşikleri farklılık gösterdiği için, sadece müdahale gününün akşamında bazı hastalar ağrı kesici kullanma ihtiyacı duyacak kadar bir ağrı hissedebilirler. Ağrı kesici kullandıktan sonra bu şikayet de tamamen geçiyor. Ağrı eşiği yüksek olan hastalar ise, ağrı kesici bile kullanmaya gerek duyacak herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar.