Saç Ekimi - Aytuğlu Hairtrans

Açılış Saatleri : 09:00 - 18:30
  iletişim : +90 216 688 59 55

Blog

Saç ekimi öncesi bakım yapılır mı?

Saç Ekimi Öncesi Bakım Yapılır mı?

aytuglu

Saç ekimi öncesi bakım yapılır mı? sorusunun yanıtı, bakım yapılmasının genel olarak bir sakıncası yoktur. Ancak yapılacak bakımların operasyonu desteklemesi için, doktorun önerdiği bakım kürlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu şekilde operasyonun planlanması ve yapılacak işlemler bir bütün halinde toplanır.

Fue saç ekimi öncesi hastanın saçları analiz cihazı ile en ince ayrıntısına kadar incelenir. Bu incelemede köklerin alınacağı donör bölgeler, köklerin ekileceği kel bölge, saçların genel durumu ve deri yapısı gibi bilgiler ortaya çıkartılır. Hastanın saç yapısı ortaya çıkarıldıktan sonra operasyon öncesi saç bakımına ihtiyaç olup olmadığı bilgisine ulaşılır.

Saç ekimi öncesi bakıma ihtiyaç duyulduğu durumlarda hastanın saç yapısına göre bakım kürleri önerilir. Bu bakım kürleri kolaylıkla aktarlardan temin edilebilen bitkilerin karışımı ile hazırlanan doğal karışımlardır. Bakımların süresi ortalama altı ay kadardır. Zamanı olmayan hastalar için bu bakımların operasyondan sonra yapılmasında bir sakınca yoktur. Yalnız bazı durumlarda bakımların operasyondan önce yapılması kesin olarak şarttır. Bazı hastaların saç yapıları operasyonu desteklemediğinden saçların operasyon için istenilen seviyeye gelene kadar bakım yapılması önerilir.

Saç ekimi öncesi bakım yapılır mı : Operasyon için saçları istenilen seviyede olan hastalar için, operasyon öncesi yapılacak bakımlar tamamen hastanın isteğine kalmıştır. Bakım yapmak isteyen hastalar yine doktorunun önerdiği bakımları yapması önerilir.

Saç bakımlarının doğru yapılmasının avantajları nelerdir?

Saç bakımları kesinlikle operasyonun yerini tutmamaktadır. Ancak doğru uygulanan bakımlar saçların kuvvetlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Operasyon için gerekli saç yapısına ulaşmada ve operasyondan sonra saçların istenilen düzeye daha hızlı gelmesi için saç bakımları önemlidir. Bu sebeple saç bakımlarının doğru yapılması ve doğru bakımların hastaya uygulanması istenilen sonuçların yakalanmasında yardımcı olacaktır.

Saç ekimi operasyonu neden uzun sürmektedir?

Saç ektirme operasyonun uzun sürmesinin asıl sebebi bütün işlemlerin tek tek ve ayrıntılı bir şekilde yapılmasındandır. Operasyon esnasında binlerce saç kökü deriden çıkartılır, ayrıştırılır, kanallar hastanın saç yönlerine doğru açılır ve ekilir. Bu işlem yoğunluğu sebebi ile operasyon altı ila sekiz saat kadar sürmektedir. Bu süreye yemek molası ve hastanın dinlenme molaları da eklenmiştir

Devamını Oku
Saç ekimi beklentisi ne düzeyde olmalıdır

Saç Ekimi Beklentisi Ne Düzeyde Olmalıdır?

aytuglu

Saç ekimi beklentisi ne düzeyde olmalıdır diye sorarsanız, hasta beklentisinin karşılanabilmesi ve istenilen sonuçların alınabilmesi için; köklerin alındığı donör bölgelerdeki kökler, köklerin ekileceği kel bölgedeki açıklığı desteklemesi gerekmektedir. Bu şekilde tek seansta istenilen sonuçları elde etmek mümkündür.

Hastanın operasyondan ne sonuç beklediğini anlayabilmek için, hasta ile birebir nasıl bir operasyon olacağı ve saç yapısına göre nasıl bir sonuç elde edilebileceği konusu açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Hastanın saç yapısının istenilen sonuçları destekleyip desteklemediği operasyondan önce yapılan saç analizi muayenesi ile belirlenmektedir. Bu muayene sonucunda nelerin yapılacağı ve nelerin yapılamayacağı netlik kazanmaktadır. Bu saç analizi muayenesi, saç analizi cihazı ile en ince ayrıntıların incelendiği şekilde ve profesyonel olarak yapılmalıdır. Burada yapılacak bir hata operasyonun sonuçlarını etkileyebilmektedir.

Doğal saç ekimi beklentisi ne düzeyde olmalıdır; operasyonunun desteklenmesi ve beklentinin karşılanabilmesi için ilk yapılması gereken işlem hastanın saçlarının hatasız incelenmesi olmalıdır. Yapılacak hatalar beklentilerin uzağında kalınmasına neden olabildiği için, saç analizi sonuçları sayısal değerlere dökülüp bu sayısal değerlerin doğruluğu birden çok kere kontrol edilmelidir. İlk alınan bilgilere hiçbir zaman güvenmeden daha fazla kontrol ile tam sonucun yakalanması şarttır. Bu bilgilerin eşliğinde operasyon planı çizilmeli ve hastaya nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı konusu sonradan yaşanması muhtemel hayal kırıklıklarını önlemek için eksiksiz bir şekilde anlatılmalıdır.

Saç Ekimi Beklentisi Ne Düzeyde Olmalıdır ve Kaç Seans Beklentilerinizi Karşılar

Saç ekim operasyonunun asıl amacı tek seansta beklentileri karşılamaktır. Ancak hastanın saç yapısı nedeni ile beklentilerin karşılanamadığı durumlarda, ikinci bir seansın yapılabileceği gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda hasta ile doktor ortak bir karar alıp, operasyonu bu şekilde gerçekleştirmelidir.

Saç ekimi hangi saç yapılarında istenilen tam sonucu verir?

Köklerin alındığı donör (ense, sakal, göğüs, sırt, bacak ve kol) bölgelerindeki kökler, ekim yapılacak kel bölgeyi istenilen düzeyde destekliyor ise tam sonuç alınabilir. Burada önemli olan kel bölgenin büyüklüğü ya da küçüklüğü değil, donör bölgelerin kel bölgeyi destekleyip desteklemediğidir.

Saç ekimi öncesi bakım yapılır mı?

Operasyondan önce bakım yapılmasında bir sakınca yoktur. Bakımlar ortalama altı ay kadar sürmektedir. Hastanın operasyondan önce zamanı varsa bakım yapabilir. Yalnız hastanın doktorunun önerdiği bakımları yapması tavsiye edilir.

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız : Saç Ekimi Operasyonunda Kanal Açımı

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi operasyonunda kanal açımı

Saç Ekimi Operasyonunda Kanal Açımı

aytuglu

Saç ekimi operasyonunda kanal açımı :  Köklerin ekileceği kanallar açılırken; donör bölgelerden alınan köklerin sayıları kadar ve hastanın doğal saç açılarına göre kanalların açılması şarttır.

Kanalların açılma işlemine başlanmadan önce hedeflenen kel bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Uyuşturma işlemi bittikten sonra donör bölgelerden alınan köklerin kalınlıklarına ve uzunluklarına göre kanal açıcı ucu seçilmelidir. Bu köklerin uzunlukları ve kalınlıkları alım işlemi biter bitmez hesaplanıp, kanal açıcı ucunun seçilmesi gerekmektedir. Kanal açıcı ucunun kökler ile doğru orantılı seçilmesinin sebebi; kanal açılması esnasında gereksiz kalıcı yara izlerinin önüne geçmek ve köklerin ekim aşamasında bu kanallara rahat girip daha iyi adapte olmasını sağlamaktadır. Gereğinden büyük kanalların açılması kalıcı yara izlerine sebep olabilmektedir. Gerektiğinden küçük kanalların açılması da ekim aşamasında kökler kanallara sokulurken zorlama ile köklerin zarar görmesine ya da ölmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple tüm kanalların tam boyutlarında açılması şarttır.

Saç Ekimi Operasyonunda Kanal Açımı ve Doğal Saç

Doğal saç ekimi operasyonunun tam anlamı ile karşılığını bulabilmesi için, hastanın doğal saç yönlerine ve açılarına göre kanalların açılması şarttır. Bu işlem operasyonun doğallığını direk olarak etkilemektedir. Kanalların yanlış açılması ile saçların değişik yönlerde çıkması, doğallığı çok büyük oranda etkilemektedir.

Fue saç ekimi operasyonunda donör bölgelerden kökler sayılarak alındığından, operasyon öncesi planlamaya uyularak hangi bölgelere kaç kök ekileceği planına göre kanallar açılmalıdır. Her bölge için kaç kökün gerekeceği ve hangi sıklıkta ekim gerçekleşeceği konusunda kanal açılmasına çok dikkat edilmelidir. Bu sayede operasyon planından kopmadan istenilen sonuçların istenilen düzeyde alınmasını sağlamaktadır.

Saç ekimi operasyonunda doğal bir görüntü sağlanamadığında geri dönüşü var mıdır?

Geri dönüş zorda olsa mümkündür. Ancak bu işlem çok maliyetli ve tecrübe gerektirmektedir. Yanlış yönlerde açılan kanalların doğrultusunda saçlar uzamaya başlayacak buda istenilmeyen bir görüntü ortaya koyacaktır. Düzeltme işleminde oradaki saçların sökülmesinden daha çok, eski operasyondaki yanlış açılan kanalların etrafına doğru açılarda kanallar açılıp ekim işlemi gerçekleştiğinde daha doğal bir yapıya kavuşmak mümkündür. Ancak bunun için donör bölgelerde istenilen kalitede saçların olması gerekmektedir.

Saç ekimi için beklenti ne düzeyde olmalıdır?

Operasyonun başarısı hastanın kel bölgesi ile köklerin alınacağı donör bölgeler ile doğru orantılıdır. Bu iki bölgenin birbirini desteklemesi gerekmektedir. Desteklemediği durumlarda ikinci bir seans olması çok büyük ihtimaldir. Hasta beklentisi doğrultusunda hastaya nelerin yapılabileceği ve nelerin yapılamayacağı konusu ilk seans öncesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız : Saç Ekimi Operasyonunda ince ve Zayıf Kökler

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi operasyonunda ince ve zayıf kökler

Saç Ekimi Operasyonunda ince ve Zayıf Kökler

aytuglu

Saç ekimi operasyonunda ince ve zayıf kökler : Hastanın saç yapısı ince ve zayıf ise, izlenmesi gereken birkaç yol vardır. Köklerin alındığı verici donör bölgeler tek tek incelenmelidir. Bu bölgedeki operasyona uygun kökler belirlenmeli ve operasyon için yeterli sayıda olup olmadıkları belirlenmelidir.

İnce, zayıf ve kalitesiz saç yapılarına sahip hastaların, operasyondan ne bekledikleri açık bir şekilde belirlenmelidir. Operasyon öncesi yapılan saç analizi sonuçlarına göre; nelerin yapılabileceği ve nelerin yapılamayacağı konusu ortaya çıkartılmalıdır. Bu bilgiler eşliğinde hastaya nasıl bir operasyon olacağı konusu ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.

Saç ekimi operasyonu esnasında bu tür kök yapılarına kesinlikle çok narin davranılması gerekmektedir. Zaten zayıf ve ince olan bu kökler, en ufak bir problemde zedelenebilir ya da ölebilir. Operasyondan sonra yapılan saç bakımları ile ekilen kökler ve hastanın mevcut saçları bakımlar ile güçlendirilmelidir. Bu tür operasyonlarda saç ekildi bitti diye bir hataya düşülmemelidir. Hastanın saçına her zaman özen göstermesi ve önerilen bakımları zamanında yapması tavsiye edilir. Bu sayede daha iyi sonuçların alınmasının yolu açılacaktır.

Doğal saç ekimi operasyonunu gerçekleştirebilmek için, ince ve zayıf köklerin durumunun iyileştirilmesi çok önemlidir. Operasyondan önce ve sonra bakımların düzeli yapılması, iyi sonuçları destekleyici olacaktır. Bu tür operasyonlarda başarının riske atılmaması için ikinci bir seansın olabileceğini unutmamak gerekmektedir. Bu bilgi hastayla kesin olarak paylaşılmalıdır.

Saç ekimi operasyonunda ince ve zayıf kökler /saçlar hastada mevcut ancak ekilecek kel bölge küçük bir bölge ise nasıl sonuç alınır?

Alınan sonucun başarısı kel bölgenin büyüklüğü ve donör bölgelerdeki köklerin sayıları ile doğru orantılıdır. Donör bölgelerde kel bölgeyi kapatacak kadar kök mevcut ise, başarı oranı bir o kadar yüksek olacaktır. Saçların durumu ve açıklık ne olursa olsun, donör bölgelerdeki kökler kel bölgeye yetecek sayıdalar ise tek seansta operasyon istenilen sonuçları verebilmektedir. İnce ve zayıf saçlar operasyondan sonra bakımlarla desteklenerek ,istenilen sonuç daha fazla garanti altına alınır.

Saç ekimi operasyonunda kanal açımı

Ekilecek saçların yönleri ve açıları bu işlem ile belirlenir. Saçların doğal durması için köklerin ekileceği kanallar açılırken, hastanın doğal saç yönlerinin ve açılarının çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu yön ve açılarda kanallar açıldığında, doğal bir görünüm desteklenmiş olacaktır.

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız : Saç Ekimi Operasyonunda Siyah ve Beyaz Kök Nasıl Ayırt edilmedir?

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi operasyonunda siyah ve beyaz kök

Saç Ekimi Operasyonunda Siyah ve Beyaz Kök Nasıl Ayırt edilmedir?

aytuglu

Saç Ekimi Operasyonunda Siyah ve Beyaz Kök Nasıl Ayırt edilmedir? Ve Ekilmelidir?

Saç ekimi operasyonunda siyah ve beyaz kök : Saç ekimi operasyonunda siyah ve beyaz saçların ortalama yoğunlukta olduğu hastalar için, yapılması gereken birkaç ayrıntı söz konusudur. Bu ayrıntıların operasyondan önce yapılan saç analizi ile çok iyi belirlenmesi, siyah ve beyaz köklerin çok iyi birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir.

Siyah saçların kök kısmını ayırt etmekte pek sorun yaşanmamaktadır. Siyah saçların kök kısmı kendini hemen belli etmektedir. Ancak beyaz saçların kök kısmı kendini her zaman belli etmemektedir. Beyaz saçın kök kısmı da beyaz olduğundan boş saç teli diye operasyonun dışında bırakılması ihtimali vardır. Bu durum gereksiz kök kayıplarına ve operasyonun başarısını büyük ölçüde etkilemesine sebep olmaktadır. Bu hatalı durumu ortadan kaldırabilmek için, operasyonu gerçekleştiren doktorun beyaz kökler üzerine çok fazla bilgisinin olması şarttır. Beyaz saçların kök kısmı tecrübe ile çıplak gözle görülebilmektedir. Ancak bazı kökler dokular sayesinde kendini iyice saklamış olabilmektedir. Bu durumda boş zannedilen köklerde büyüteçler vasıtası ile incelenmelidir. Kökün olduğu saçlar operasyona eklenmelidir.

Saç ekimi tedavisinde siyah köklerin ekimi ile beyaz köklerin ekimi aynı şekilde gerçekleşir. Ancak siyah ve beyaz kökler donör bölgelerden bir arada çıkarıldığı zaman homojen olarak ayrıştırılması, doğal görünümün destekleyicisi olacaktır. Homojen olarak ayrıştırılan bu köklerin sırası ile ekilmesi şarttır. Burada yapılacak bir hata, bir bölgedeki saç renginin diğer bölgedeki saç rengini tutmaması sorununu doğuracaktır. Buda istenilmeyen bir görüntü ortaya çıkartacaktır.

Saç ekimi operasyonunda beyaz kökleri almadan sadece siyah kökleri ekmek mümkün müdür?

Mümkündür. Ancak beyaz kökleri donör bölgelerde bırakıp sadece siyah kökleri alıp ekmek, yine bir istenmeyen görüntü ortaya koyacaktır. Kök sayısı olarak ta istenilen sıklığa ulaşılmasını engelleyecektir. Bu sebeplerden dolayı siyah ve beyaz kökleri eşit olarak alıp, eşit olarak ekmek tavsiye edilen bir yöntemdir.

Saç ekimi operasyonunda ince ve zayıf kökler

Saç ekimi operasyonunda ince ve zayıf köklerin çok fazla mevcut olduğu durumlarda; ense bölgesinin dışında, sakal ve göğüs bölgelerine, sonrasında kol, bacak ve sırt bölgesindeki kökler incelenmelidir. İstenilen kökler bu bölgelerde var ise, bu bölgelerden takviye yapılmalıdır.

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız : Saç Ekimi Analizi Nedir?

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi analizi

Saç Ekimi Analizi Nedir?

aytuglu

Saç ekimi analizi kısaca; operasyonun planlamasının yapıldığı, köklerin alınacağı donör bölgelerin ve köklerin ekileceği kel bölgenin incelendiği muayenedir. Bu muayene operasyon için olmazsa olmaz kuraldır.

Saç ekimi muayenesi analizi ilk önce köklerin alınacağı donör bölgelerin incelenmesi ile başlar. Donör bölgelerdeki köklerin son durumları, kaliteleri ve operasyona uygun olan köklerin sayıları gibi bilgiler ortaya çıkartılır. İkinci aşama köklerin ekileceği kel bölgenin incelenmesidir. Kel bölgedeki varsa tüyümsü saçların son durumları, açık alanın boyutu ve deri yapısı gibi detaylar incelenir. Bu işlemlerin sonucunda hasta beklentisini de göz önüne alarak, nelerin yapılacağı ya da yapılamayacağı konusunda hasta ile doktor ortaklaşa plan hazırlar. Operasyonun asıl amacı ilk operasyonda istenilen sonuçları almak olmalıdır. Ancak hastanın donör bölgelerindeki kökleri ile kel bölgenin açıklığı birbirini desteklemesi gerekmektedir. Desteklemediği durumlarda ikinci operasyona ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Saç analizi bize bunun cevabını operasyondan önce vermektedir.

Saç analizi internet üzerinden canlı görüşme ya da fotoğraflar ile yapılmamalıdır. Fotoğrafla ya da internet üzerinden canlı görüşme ile yapılan muayeneler, sadece ön bilgi amaçlıdır ve doğruluk payı çok azdır. Doktorun hastası ile karşılıklı olarak analiz cihazı ile analizi gerçekleştirmesi kesin bilgileri verebilmektedir. Bu muayenenin süresi ortalama 30 dakika kadardır. Bu analiz sırasında hiçbir ağrı hissedilmemektedir.

Analiz sonuçları en son olarak sayısal değerler üzerinde toparlanır. Burada sayıların ne anlama geldiği, nasıl bir işlem olacağı bilgisi karşımıza çıkmaktadır. Bu evreden sonra yapılması gereken sonuçların hastaya eksiksiz olarak anlatılması ve bir karar alınması gerekmektedir.

Saç ekimi analizi muayenesine gelemeyen hastaların ne yapması gerekmektedir?

Tavsiye edilen her zaman birebir doktorun hastası ile analiz cihazı yardımı eşliğinde bu muayenenin gerçekleştirilmesidir. Ancak yurt dışında yaşayan ya da farklı sebeplerden dolayı muayeneye gelemeyen hastalar, internet yoluyla istenilen açılarda fotoğraflarını göndermesi ön bilgi için yararlı olacaktır. Daha sonra hasta karar verip geldiğinde birebir muayenesini olacaktır. İnternet üzerinden yapılan muayeneler kesinlik teşkil etmez sadece ön bilgi amaçlı olacaktır.

Saç ekimi operasyonunda siyah ve beyaz kökler nasıl ayırt edilmelidir ve ekilmelidir?

Siyah ve beyaz saçların yoğunlukta olduğu hastalarda ilk yapılması gereken, bu iki kök yapısının birbirinden ayırt edebilme özelliğini doktorun taşıması gerekmektedir. Siyah kök kolay görülür ancak beyaz saçın dip kısmındaki kök kendini her zaman belli etmeyebilir. Bu sebeple beyaz köklere tecrübesi olan kişinin bu işlemi gerçekleştirmesi önemlidir.

 

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız :  Saç Ekimi Operasyonundan Sonra iyileşme Süreci

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi operasyonundan sonra iyileşme süreci

Saç Ekimi Operasyonundan Sonra iyileşme Süreci

aytuglu

Saç ekimi operasyonundan sonra iyileşme süreci : Köklerin alındığı donör bölgelerdeki kızarıklıklar birkaç gün içerisinde geçmeye başlar. Köklerin ekildiği kel bölgedeki kızarıklıklar ve ufak kan pıhtıları bir hafta içinde geçmeye başlamaktadır. İlk yıkamadan sonra gözle görülür bir iyileşme ve temizlenme görülmektedir.

Saç Ekimi Operasyonundan Sonra iyileşme Süreci Nasıl Olmalıdır ?

Saç Ekimi operasyonundan sonra iyileşme süreci hemen sonrası ilk pansuman yapılır. Operasyonun planına göre hasta ertesi gün ya da üçüncü gün ilk yıkama için çağırılır. Yıkamanın nasıl yapılması gerektiği hastaya uygulamalı olarak anlatılır. Hasta on gün boyunca belli aralıklarla saçını bu kurala göre; ister kendi, ister doktor kontrolünde yıkamalıdır. Onuncu günden sonra hasta eskisi gibi saçını yıkayabilmektedir.

Saç ekimi operasyonundan sonra ilk iki hafta ekilen saçların bir bölümü dökülür. Bu dökülme saç kaybına neden olmaz. Kök deride kalıp sadece saçın kıl kısmı koparak dökülür. İkinci aydan itibaren ekilen saçlar yavaş yavaş çıkmaya başlar. Kel bölgeyi örtecek düzeye altıncı aydan sonra gelir. Ekilen saçların tam sonucu vermesi bir senedir. Bu süreler kişiden kişiye göre değişmekle birlikte ortalama gözlenen sürelerdir.

Operasyondan bir gün sonra hasta masa başı iş yapıyorsa işine geri dönebilir. Çok ağır işlerde çalışan hastaların doktor kontrolü ile beş gün sonra işlerine geri dönebilir. Bir hafta sonra denize, iki hafta sonra havuza girilmesinde bir sakınca yoktur. Şapka takmak isteyen hastalar dört gün sonra yine doktorun kontrolü sonrası şapka takabilir.

Saç ekimi operasyonundan sonra ilk üç gün çok önemlidir. Bu süre içerisinde ekim yapılan alanın darbe almaması ve sürtmelere maruz kalmaması gerekmektedir. Darbe ve sürtmeler ekilen saçların çıkmasına ya da zedelenmesine neden olabilmektedir.

Saç bakımları nasıl yapılmalıdır?

Saç bakımları kişiden kişiye ve ekim yapılan alanlara göre değişiklik göstermektedir. Bakım planı operasyondan sonra belirlenir. Ortalama bakım süresi altı ay kadardır. Bakım yapılırken günlük hayat etkilenmez. Uygulaması gayet basittir.

Saç ekimi analizi nedir?

Saç analizi ile saçların son durumunu, saçların kaliteleri ve ekime uygun olunup olunmadığı gibi bilgiler elde edilir. Analiz sonuçlarına göre operasyonun planlanması yapılır. Saç analizi operasyonun en önemli bölümlerinden birini teşkil etmektedir.

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız : Saç Ekimi Operasyonunda Donör Bölgeler

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi operasyonunda donör bölgeler

Saç Ekimi Operasyonunda Donör Bölgeler

aytuglu

Saç ekimi operasyonunda donör bölgeler : Köklerin alındığı verici donör bölgeler; ense, sakal, göğüs, sırt, bacak ve kol bölgeleridir. Saça en yakın köklerin bulunduğu ense donör bölgesi her zaman ilk tercih olmuştur. Ense bölgesinin yetersiz kaldığı durumlarda sakal ve göğüs bölgelerindeki köklere başvurulur. Diğer donör bölgeler ise en son çare olarak kullanılır.

Operasyondan önce yapılan analizler ile kel dediğimiz açıklığın kapanması için kaç adet köke ihtiyaç duyulduğu tespit edilir. Bu tespit yapıldıktan sonra köklerin alınacağı verici donör bölgeler tek tek incelenir. Bu bölgelerdeki köklerin kaliteleri ve son durumları incelendikten sonra kökler hedeflenir. Köklerin hedeflenmesinde ilk öncelik, ense donör bölgesidir. Kel açıklığı kapatacak sayıya ense bölgesinden ulaşılamıyorsa, önce sakal sonra göğüs daha sonra diğer donör bölgelerdeki kökler hedeflenir.

Fue saç ekimi operasyonunda donör bölgelerden kökler alınırken, bu donör bölgelerin gözle görülür bir seyrelmeye maruz kalmaması çok önemlidir. Bu sebeple kel bölgeyi kapatacak kökler hangi donör bölgesinden alınacaksa alınsın, o donör bölgenin gözle görülür bir seyrelme yaşanmadan alınması, olmazsa olmazlar arasındadır. Bu şekilde seyrelme yaşanmadan köklerin alımının yapılması, daha doğal bir görünüme kavuşmayı kolaylaştıracaktır.

Saç ekimi operasyonunda donör bölgeler den kökler nasıl alınır?

Hedeflenen donör bölgelerden mikro motor yardımı ile kökler teker teker çıkartılır. Bu kök çıkarma işleminde dikkat edilecek husus; kök kalınlıkları ve uzunlukları ile mikro motor ucunun kalınlığı ve uzunluğu doğru orantılı olmalıdır. Bu sayede kökler çıkarma işleminde zarar görmez ve gereksiz kalıcı yara izlerinin oluşması önlenmiş olur. Kökler çıkartıldıktan sonra hemen özel solüsyonlar içine alınarak, dış ortamla teması ekim aşaması gelene kadar kesilmelidir.

Doğal saç ekimi operasyonunda hedeflenen köklerin çıkartılması ve ekilmesi aşamasında köklerin zarar görmemesi için tüm kuralların ve planlamanın eksiksiz yerine getirilmesi, yaşanması olası kök kayıplarını engelleyecektir.

Saç ekimi operasyonundan sonra iyileşme süreci

Operasyondan sonra donör bölgelerdeki kızarıklıklar birkaç gün içinde geçmeye başlar. Saç kendi uzamasını aynı ölçüde devam ettirir. Ekilen kökler ikinci aydan itibaren çıkmaya başlar. Deriyi örtecek düzeye altıncı ayda gelir. Tam sonucun alınması bir seneyi bulmaktadır.

 

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız :  Saç Ekimi Operasyonunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi operasyonunda nelere dikkat edilmelidir

Saç Ekimi Operasyonunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

aytuglu

Saç ekimi operasyonunda nelere dikkat edilmelidir ? : Operasyonda hem hasta için hem de işlemi yapacak doktor için çok fazla dikkat edilecek husus vardır. Hastanın doktorunu iyi seçmesi, doktorunda analizler ile hangi operasyon planı hastanın saçına daha uygun olduğunun tespitini çok iyi yapmalıdır. Hastanın doktorunu iyi tanıması ve doktorunda hastasının beklentisini çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Fue saç ekimi operasyonuna hasta karar vermeden önce birden çok doktor ile görüşüp, hangi doktorun kendisine en iyi sonucu verebileceğine karar vermesi gerekmektedir. Bu operasyonda yapılacak hataların geri dönüşü oldukça zordur. Bu sebeple sonradan sıkıntı yaşanmaması için hastanın kararı burada çok önemlidir.

Operasyondan önce doktorun saç analizi ile hastasına nelerin yapılabileceği, nelerin yapılamayacağı konusunu çok detaylı bir şekilde anlatması önemlidir. Analiz sonuçlarından çıkan sonuçlara göre hastanın beklentisinin yüzde kaçı karşılanabilmekte, bu sorunun cevabı kesin olarak bulunmalıdır. Analizler ile bir operasyon planı hazırlanıp, o plan doğrultusunda operasyona başlanmalıdır. Plan çok dikkatli hazırlanmalı çünkü operasyon esnasında plandan vazgeçilip, yeni bir plana gidilmesi operasyonun kalitesini düşürebilmektedir.

Operasyonu gerçekleştiren kişinin doktor olduğundan hastanın kesin olarak emin olması gerekmektedir. Doktorun operasyon hakkında bilgisi ve tecrübesi sorgulanmalıdır. Doktor hastanın beklentisinin hangi boyutta olduğunu ve bu beklentiye karşılık saç analizi sonuçlarına göre nelerin yapılabileceği ve yapılamayacağı konusu bilinmelidir.

Saç ekimi operasyonunda nelere dikkat edilmelidir ve hasta nasıl hazırlanmalıdır?

Operasyon sabahı çok iyi bir kahvaltının yapılması şarttır. Hasta alkol kullanıyorsa en az bir hafta öncesinden alkol tüketimini kesmesi gerekmektedir. Kanı sulandırıcı ilaç kullanan hastalar için yine bir hafta öncesinden doktor kontrolünde ilaç kullanımını kesmesi gerekmektedir. Eğer kesin kullanmak zorunda olduğu ilaçlar varsa bunu doktoruyla eksiksiz paylaşması önemlidir. Operasyona gelmeden önce gömlek tarzı kıyafetlerin giyilmesi, kıyafeti giyip çıkartırken köklere sürtme ile zarar vermesi önlenir.

Saç ekimi operasyonunda donör bölgeler

Köklerin alınacağı verici donör bölgeler; ense, sakal, kol, bacak, sırt ve göğüs bölgeleridir. Bu bölgelerin en fazla kullanılanı ense donör bölgesi, sonrasında sakal ve göğüs bölgesidir. Ense bölgesinin yetersiz kaldığı durumlarda diğer donör bölgelerdeki köklere ihtiyaç duyulur.

 

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız :  Saç Ekimi Operasyonunda Tepe Bölgesi Ekimi

_________________________________________________________

Devamını Oku
Saç ekimi operasyonunda tepe bölgesi ekimi

Saç Ekimi Operasyonunda Tepe Bölgesi Ekimi

aytuglu

Saç ekimi operasyonunda tepe bölgesi ekimi belli kurallar üzerine planlamanın yapılması gerekmektedir. Hastada gül dediğimiz dönerli saç yapısı varsa bu dönerli yapıyı korumak ve ona göre kanalların açılması gerekmektedir. Bu şekilde doğal yapıdan uzaklaşmadan, istenilen sonuçların alınması hedeflenir.

Saç ekimi öncesi hastanın tepe bölgesindeki dönerli yapı, kök kaliteleri, köklerin açıları ve köklerin alınacağı verici donör bölgelerdeki kökler saç analizi ile incelenir. Bu inceleme ile nasıl bir işlem olacağı konusu aydınlık kazanır. Bu analiz sonuçları sayısal değerlere dökülerek hedeflenen köklerin belirlenmesi ve saç açılarının hesaplanması kolaylaşacaktır.

Tepe bölgesi ekimlerinde gül dediğimiz dönerli yapıyı istenilen şekilde elde edebilmek, doğallık açısından çok önemlidir. Bu doğallığı sağlayabilmek için, kanal açıcı ucunun köklerin boyları ve kalınlıkları ile doğru orantılı olması şarttır. Böylelikle daha fazla kanal açılarak tam bir şeklin oluşması sağlanmaktadır. Kanallar açılırken operasyon öncesi hesaplanan açılara göre kanal açılması, istenilen sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Tepe bölgesinde gül şekli olan hastalara muhakkak gül şeklinin verilmesi gerekmektedir. Düz bir ekim yapıldığı takdirde doğallıktan uzaklaşılacaktır. Saç ekimi operasyonunda tepe bölgesi ekimi detayları:

Saç ekimi operasyonunda tepe bölgesi ekimi sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Tepe bölgesi diğer bölgelere göre biraz daha geç sonuç vermektedir. Diğer bölgelerde saçın istenilen düzeye gelmesi ortalama bir yılken, tepe bölgeleri bir buçuk yılı bulmaktadır.

Tepe bölgesi ekimlerinde operasyondan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Tepe bölgesini korumak diğer bölgelere göre biraz daha zordur. İlk gece yatarken tepe bölgesindeki ekilen köklerin yastığa temas etmemesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için boyun bölgesine bir havluyu rulo yaparak koymak teması en aza indirecektir. İlk üç gün alçak yerlerden geçerken, araçlara inip binerken çok dikkatli olunmalıdır. İlk üç gün kesinlikle ekim yapılan alana darbe alınmamalıdır.

Saç ekimi operasyonunda nelere dikkat edilmelidir?

Saç ekimi operasyonu en başından en sonuna kadar domino gibidir. Bir yerde yapılacak hatalar operasyonun tümünü etkileyebilmektedir. Operasyon öncesi ve sonrası planlamanın çok doğru yapılması başarı oranını arttıracaktır. Hasta beklentisinin karşılanabilmesi için, hastanın nasıl bir sonuç istediği tüm ayrıntıları ile gözden geçirilmelidir.

 

_________________________________________________________

Daha önceki yazımızı okumalısınız :  Saç Ekimi Kaç Seans Yaptırılmalıdır ?

_________________________________________________________

Devamını Oku