Açılış Saatleri : 09:00 - 18:30
  iletişim : +90 216 688 59 55

Blog

kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme

Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Saç Ektirme

aytuglu

Kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme işlemi yapmak, düz saç yapılı hastalara göre değişiklikler göstermektedir. Köklerin deri altındaki tutunma açıları farklı olduğundan, kıvırcık ve dalgalı saçlara daha dikkatli yaklaşılması gerekmektedir.

İlk önce kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme işlemi saçların hangi boyutlarda kıvırcık olduğu analiz ile tespit edilmelidir. Bu analiz sonucuna göre deri altında saçın hangi açılar ile döndüğü tespiti yapılır. Bu açıların hesaplanması ve işlemin bu plan çerçevesinde devam ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Deri altından kökler alınırken açı hesabı yapılmaz ise büyük oranda kök kayıpları yaşanabilmekte ve saç ektirme öncesi planlanan kök sayısına ulaşılmasında büyük sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sebeple kıvırcık saçlarda her ayrıntının iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Dalgalı saçlar kıvırcık saçlara göre deri altında daha hafif dönüş açılarına sahiptir. Yine aynı şekilde dalgalı saçlarında analiz ile hangi boyutlarda deri altındaki açıları incelenmelidir. Bu açılara göre planlanmanın yapılması ve operasyonun bu plan doğrultusunda ilerletilmesi gerekmektedir. Yine kıvırcık saçlarda olduğu gibi dalgalı saçlarda da açı hesabı yapılmaz ise kök alımı esnasında büyük kök kayıpları ve istenilen kök sayısına ulaşılamaması ihtimali yüksektir.

Dalgalı ve kıvırcık saçlar kısa kesildiğinde kendisini göstermeyebilmektedir. Bu sebeple her hastanın saç yapısı doğru bir şekilde incelenmesi ve bir plana sokulması gerekmektedir. Her hastanın saç yapısına göre operasyon planının çizilmesi olmazsa olmaz bir kuraldır.

Kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme yapılması saç yapısı değişir mi?

Hastanın saçı hangi yapıda ise ekildikten sonra yine aynı yapıda uzamaya başlayacaktır. Kıvırcık saçın düz olması ya da düz saçın kıvırcık olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Kıvırcık saçların yönleri nasıl belirlenmelidir?

Saç ektirme operasyonunda hastanın saç yapısı nasıl olursa olsun, hastanın kendi doğal saç yönlerine göre kanalların açılması gerekmektedir. Bu kanallar açılmadan önce analiz planlamasının doğru yapılması, sonradan yaşanacak aksaklıkların önüne geçmektedir. Yanlış yön verilen saçlar doğal durmamakta ve operasyonun başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple saç açılarının doğru hesaplanıp ona göre kanalların açılması gerekmektedir.

Devamını Oku
Köklerin saklanması

Köklerin Saklanması

aytuglu

Köklerin saklanması işleminde verici donör bölgelerden alınan köklerin doğru bir şekilde saklanması, operasyonun başarısını büyük oranda etkilemektedir. Doğru bir şekilde saklanmayan kökler zarar görebilir hatta işlevlerini yitirebilmektedir.

Verici donör bölgelerden kökler teker teker çıkartıldıktan sonra, operasyondan önce hazırlanan özel solüsyon içine kökler hiç zaman kaybetmeden alınmalıdır. Riske girmemek için köklerin dış ortamla bağlantıları ne kadar çabuk kesilirse o kadar faydalı olacaktır. Dış ortamla bağlantıları kesilen kökler, hangi bölgelere ekileceği planına göre yine bu solüsyonlar içinde ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırma işlemi gerçekleşirken kesinlikle köklerin uç kısımlarına dokunulmamalıdır. Uç kısımlar, yani kökün olduğu yere dokunulduğu takdirde köklerin yine zarar görmesi ve işlevlerini yitirmesi riski ortaya çıkmaktadır.

Köklerin ekileceği kanallar açıldıktan sonra, solüsyon içinde bekletilen köklerin ekilmesi işlemi başlamaktadır. Bu işlem esnasında kökler solüsyon içinden sırası geldiği zaman çıkartılıp, saç ekim işlemi gerçekleştirilmelidir. Kökler, ekim esnasında solüsyon içinden toplu ya da gruplar halinde kesinlikle çıkartılmamalıdır. Sonradan bir karışıklığa sebebiyet vermemek için, bölgelere göre hangi köklerin ekileceği planı önceden yapılmalıdır. Bu sayede hangi kökün solüsyon içinden çıkarılıp ekileceği ve hangi kökün solüsyon içinde beklemesi gerektiği konusu kolaylık kazanacaktır.

Ekilen kökler kanallara yerleştirilirken, kök kısmının tam olarak deriye adapte olduğundan emin olunmalıdır. Derinin dışında kalan kökler, kök kayıplarına sebep olmaktadır. Derinin dışında kalan kökler, kesinlikle fayda sağlamayacaktır. Bu sebeple ekilen her bir kökün kontrolleri atlanmamalıdır.

Solüsyon içinde bekleyen kökler kaç saat dayanmaktadır?

Köklerin solüsyon içinde istenilen düzeyde dayanma süreleri; köklerin kalitelerine, solüsyonun doğru hazırlanmasına ve köklerin dış ortamla temaslarının doğru şekilde kesilme sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Tüm koşullar yerine getirildiği zaman, operasyon boyunca köklerin solüsyon içinde zarar görmesi söz konusu değildir. Diğer durumlarda köklerin istenilen zamandan önce zarar görmesi muhtemeldir.

Köklerin zarar görmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Köklerin zarar gördüğü durumlarda yapılacak pek fazla bir şey olmamaktadır. Bu sebeple köklerin zarar görmeden alınması, köklerin saklanması ve ekilmesi gerekmektedir. Saç ektirme operasyonunda hata kabul edilebilir bir durum değildir. Yapılan hataların geri dönüşleri oldukça zor olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Devamını Oku
verici donör bölge yetersizliği

Verici Donör Bölge Yetersizliği

aytuglu

Verici donör bölge yetersizliği : Saç ektirme operasyonunda, köklerin alındığı verici donör bölgelerin durumu, operasyonun başarısı ile birebir doğru orantılıdır. Saç açıklığı hangi boyutta olursa olsun, verici donör bölgeler istenilen kök miktarını karşılayabiliyor ise, tek seansta istenilen sonuca ulaşmak mümkündür.

Operasyondan önce saç analizi muayenesi ile köklerin alınacağı verici donör bölgelerden, nasıl bir sonuç alınacağına dair bilgiler toplanır. Bu bilgiler eşliğinde kel bölgenin ne kadarının kapanabileceği hesaplanır. Verici donör bölgeler kel bölgeyi hasta beklentisi düzeyinde kapatabiliyorsa fue saç ekimi operasyonuna başlanır.

Verici donör bölge yetersizliği kel bölgeyi hasta beklentisi düzeyinde kapatamıyorsa bu bilgi kesin olarak hasta ile paylaşılmalıdır. Tüm verici donör bölgeler saç analizi ile tek tek incelendikten sonra, hastayla bir fikir alışverişinde bulunulmalıdır. Hastanın ve doktorun bu durumda gerçekçi olup, ilk seansta istenilen sonuca ulaşılamayacağını kabul etmesi gerekmektedir. Burada sorgulanması gereken ilk seansta hasta beklentisine maksimum ne kadar yaklaşılabileceği olmalıdır. Hastanın saç yapısına göre ikinci seans önerilir.

Verici donör bölgeler  kel bölgeyi istenilen düzeyde kapatmıyor ise operasyon öncesi saç bakımları ile saçları güçlendirmek mümkündür. Ancak bu durumun bir garantisi yoktur. Operasyondan önceki saç bakımları altı ay kadar sürebilmektedir. Saçların istenilen düzeye geldiği altıncı ayın sonunda belli olmaktadır. Bu süre zarfında belli zamanlarda kontroller ile saçların durumları takip edilir.

İlk seansta hasta beklentisinin çok uzağında kalınabileceği durumlarda neler yapılmalıdır?

İlk seansta istenilen sonuçların çok uzağında kalınacağına dair bir bilgiye ulaşıldığı zaman, sonradan yaşanacak hayal kırıklıklarını önlemek için, hastaya tüm ayrıntılar anlatılmalıdır. Burada hastanın kararına göre operasyona başlanır ya da başlanmaz. Bu bilgiler ile hasta operasyon olmaya kararlı ise ikinci bir seansın olabileceğini kesinlikle unutmamalıdır.

Saç ektirenler sonradan yaşanacak hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için, operasyonla ilgili tüm bilgileri edinmesi gerekmektedir. Bu sayede hasta kendi saç yapısına göre nelerin yapılabileceği ve nelerin yapılamayacağı konusunu iyi bildiği için, operasyondan önce nasıl kararlar vereceğini de bilmektedir. Bu sayede doğru kararların alınıp, doğru tedavilerin yapılması daha kolay olacaktır.

Devamını Oku
yara izi olmadan saç ekimi

Yara izi Olmadan Saç Ekimi

aytuglu

Yara izi olmadan saç ekimi işlemi günümüzde yapılan operasyonlarda kalıcı yara izleri oluşmadan, saç ekim işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için, tüm operasyonun bir plan doğrultusunda ilerletilmesi gerekmektedir.

Fue saç ekim operasyonunda kalıcı yara izlerinin oluşmaması için, operasyonun her bölümünde ayrıntılara dikkat etmek gerekmektedir. İlk aşama olan verici donör bölgelerden kökler alınırken, kökleri almaya yardımcı mikro motor ucunun çok dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Mikro motor ucunun verici donör bölgelerdeki hedeflenen kökler ile aynı boyda ve kalınlıkta olmasına çok özen gösterilmelidir. Bu sayede verici donör bölgelere gerektiği kadar işlem uygulanıp, kalıcı yara izleri riskinden uzaklaşılmış olmaktadır.

İkinci aşama alınan köklerin yerleştirileceği kanalların açılması işlemidir. Bu aşamada kanallar hastanın saç yönlerine göre açılarak, daha doğal bir sonucun ortaya çıkmasını desteklemektedir. Kanallar açılırken kalıcı yara izlerinin oluşmaması içinde, kanal açıcı ucunun verici donör bölgelerden alınan köklerin boyu ve kalınlığı ile aynı seçilmesi önemlidir. Bu sayede ekim yapılacak bölgede kalıcı yara izleri oluşması engellenecek ve köklerin deriye daha iyi adapte olması ile iyileşme süresi kısalacaktır.

Üçüncü ve son aşama köklerin ekilmesi işlemidir. Burada kökler ekilirken açılan kanalları büyütmemek için daha ince saç ekim pensetleri kullanılmalıdır. Açılan kanallar bu sayede genişlemeyecek ve kökün deriye daha kolay girmesine yardımcı olacaktır.

Yara izi olmadan saç ekimi operasyonu bittikten sonra yapılan pansumanında doğru şekilde yapılması önemlidir. Ekilen kökler teker teker doğru bir şekilde deriye oturup, oturmadığına bakılır. Her şeyden emin olunduktan sonra köklerin alındığı verici donör bölge özel bir krem sürülerek kapatılır. Operasyonun durumuna göre iki gün içerisinde pansuman açılır ve ilk yıkama gerçekleşir.

Kalıcı yara izi kalmaması için operasyondan sonra neler yapılmalıdır?

Operasyon esnasında tüm detaylara dikkat edildikten sonra, hastanın da operasyondan sonra dikkat etmesi gereken bazı konular vardır. Hastanın bir hafta boyunca kafa bölgesine kesinlikle darbe almaması gerekmektedir. Darbe alındığı durumlarda, kökler zarar görerek kalıcı yara izlerinin oluşması muhtemeldir. Bir ila iki gün işlem gören bölge mikrop kapmaması için tozlu ve pis ortamlardan uzak durulması önemlidir. Mikrop kapılması durumunda istenmeyen yaraların oluşması ve saç kaybı yaşanması muhtemeldir.

Devamını Oku