yanlış saç ekimi nasıl düzeltilir

Yanlış Saç Ekimi Nasıl Düzeltilir?

Yanlış saç ekimi operasyonunun hatalı yapılması durumunda, ortaya istenmeyen görüntünün çıkması ya da saçların ekim kalitesine dayalı kök kaybı yaşanması, operasyonun başarısız olduğu anlamına gelmektedir.

Operasyondan sonra, saçların çim adam diye tabir ettiğimiz yapıda yani saçın dik dik çıkması, başarısız bir ekimin gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Saçlar çıkmakta fakat doğal olmayan şekilde çıkması, istenilen doğallığın yakalanamaması sebebi ile ortaya istenmeyen bir görüntü çıkmaktadır. Bu görüntünün tekrar doğal hale sokulması oldukça zor, fakat imkânsız değildir.

Saçların dik dik çıkmasının tek nedeni; köklerin ekileceği kanalların açımı esnasında, kanalların saçların doğal yönlerine göre değil, ezbere ve gelişigüzel açılmasındandır. Bu yanlış yönde ekilen kökleri çıkarmak yerine, tekrardan saç ekim ile yanlış yönde ekilen köklerin belli oranda, yanlarına doğru açılarda kanalların açılıp, ekimin gerçekleştirilmesi daha uygun bir çözüm olacaktır. Yanlış saç ekimi ekilen kökleri çıkartmaya kalkışıldığında, bu bölgede doğru kanal açılacak bir alan bulunamamakta ve yara oluşması ihtimali artmaktadır. Bu sebeple yanlış ekilen köklerin yanlarına doğru kanallar açılıp desteklenmesi, en doğru yaklaşım olacaktır.

Tedaviden sonra saçların çıkmaması ya da istenilen düzeye ulaşılamamasının sebepleri, operasyondan önce saç analizinin doğru yapılmaması ve donör bölgeden köklerin doğru alınamaması ya da korunamamasındandır. Bu sorunun giderilebilmesi için; hastanın saç analizinin detaylı yapılması, deri yapısının incelenmesi ve verici donör bölgenin kel bölgeyi destekleyip desteklemediği sonucu kesin olarak ortaya çıkartılmalıdır. Bu detaylar yerine getirildikten sonra yanlış yapılmış operasyonun düzelip, düzelemeyeceği büyük ölçüde ortaya çıkmaktadır.

Yanlış saç ekimi yapılmış operasyon saç bakımları ile düzeltilebilir mi?

Dik dik çıkan saçların tekrardan doğal yapıda çıkması, bakım ürünleri ile mümkün değildir. Ancak saçların güçsüz çıkması veya istenilen düzeyde verim vermemesi gibi durumunda, bakımlar ile güçlendirmek mümkündür. Kökler tamamen ölmüş ise bakımlar ile maalesef yapacak bir şey yoktur.

Doğru bir saç ekim için kaç kök ekilmelidir?

Kök sayısından çok, köklerin alındığı verici donör bölgenin kel bölgeyi ne ölçüde desteklediğine bakılmalıdır. İstenilen maksimum sayıda kökü, verici donör bölge (https://www.aytugluhairtrans.com/verici-donor-bolge-yetersizligi/) karşılayabiliyorsa operasyona başlanmalıdır.

iyi bir saç ekim merkezi nasıl olmalıdır

İyi Bir Saç Ekim Merkezi Nasıl Olmalıdır?

iyi bir saç ekim merkezi nasıl olmalı? Sorusundan önce: Günümüzde oldukça popüler olan bir işlemdir. Bu işlemin nasıl ve hangi koşullarda yapılması gerektiği ve klinik seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin iyi bilinmesi, hastanın sonradan yaşaması ihtimal hayal kırıklıklarının önüne geçmektedir.

İyi bir saç ekim merkezi kliniğinin, ilk önce tüm operasyonlarını bir hastanede gerçekleştirmesi şarttır. Hastanede yapılmayan saç ekim operasyonu, sterilizasyonun iyi sağlanamaması ile hayati riskler taşıyabilmekte ve hastanın saç sağlığını da etkileyebilmektedir.

Saç ekim merkezinin başında bir doktorun bulunduğundan emin olunmalıdır. Bu doktorun önceki operasyonları, tecrübesi, çalışmaları ve diploması iyi araştırılmalıdır. Operasyonun doktor eşliğinde yapılacağının garantisi önceden alınmalıdır. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde, doktor ya da hemşire olmadan operasyonun gerçekleştirildiği görülebilmektedir. Hastanın buna çok dikkat etmesi gerekmektedir.

İyi bir saç ekim merkezi kliniğimizin hastaları ile operasyondan sonrada iletişimi koparmaması gerekmektedir. Belli aralıklar ile hastalar aranmalı, saçın son durumları sorulup gerektiğinde muayeneye çağırılmalıdır. Bu şekilde Tedaviden sonra bakımların düzenli yapılıp yapılmadığı öğrenilir ve hastanın kafasındaki soru işaretleri de giderilmiş olmaktadır.

Saç ekimi öncesi  (https://www.aytugluhairtrans.com/sac-ekimi-oncesi/) saç analizi muayenesini doktorun bizzat yapması gerekmektedir. Bu analiz sonucu ile nasıl bir operasyonun olacağı konusu hastaya eksiksiz anlatılmalıdır.

Tedavi sonrası hastaya destek nasıl sağlanmalıdır?

Operasyonun hemen bitiminden sonra, hastaya bundan sonra nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır. Saçın ve derinin yapısına göre farklı bakımlar önerilir. Bu bakımlar günlük hayatı etkilemeyecek türdendir. Hastayla belli aralıklar ile iletişime geçilerek, bakımların nasıl cevap verdiği ve daha başka nelerin yapılabileceği konusu anlatılır. Hasta ile temas hiçbir zaman kesilmemelidir.

Doktorun tecrübesi nasıl ölçülür?

Doktorun tecrübesi; internet üzerinden, birebir görüşülerek, eski hasta referanslarını öğrenerek ve kaç yıldır bu işin içinde olduğunun soruları cevaplanarak öğrenilmelidir. Hasta araştırmalarını yapmadan, kendini kimseye kesinlikle teslim etmemelidir.

Saç ekim merkezinin geçmişi en az kaç yıllık olması gerekmektedir?

Burada asıl sorulacak sorunun işlemi gerçekleştirecek doktorun kaç yıldır tecrübesi olduğudur. Kurumların eski olması ya da yeni olması bir ölçü değildir.

burun estetiğinde teknik seçimi

Burun Estetiğinde Teknik Seçimi

Burun estetiğinde teknik seçimi  için gelen hastalarda, çok çeşitli problemler bulunabilmekte. Bu da, o kişiye özgü arzu edilen sonucu elde edebilmek için, ona özgü probleme yönelik doğru tekniğin seçiminin önemini ortaya koymaktadır. Burunun ihtiyacına göre küçültmemi, Desteklememi veya sadece konturumu düzeltilmesinin gerektiği tespit edilerek, ne yapılması gerektiği kararlaştırılmalıdır. Bu sayede, hastanın istediği estetik ve doğal sonucun elde edilmesindeki en önemli aşama belirlenmiş olur.

Burnun ihtiyacına göre hangi teknik seçilmelidir?

burun estetiğinde teknik seçimi

burun estetiğinde teknik seçimi

Burun estetiğinde teknik seçimi : İlk etapta hastanın kemik ve kıkırdak yapısı değerlendirilerek, kemer ve burun ucu ile kanat yapıları değerlendirilir. Yüz kemik yapılarına oranları karşılaştırılır. Eğer yüz kemik oranları ile burun kemik oranında denge var ise, kemik yapıda sadece geçiş sağlama amacı ile hafif revizyon yeterli olacaktır. O zaman kıkırdak ve yumuşak dokudaki fazlalıklar gereği kadar alınıp, arzulanan sonucu yansıtacak şekilde yeniden şekillendirilir.

Kemik yapıda farklılıklar var ise yüz kemik yapısı ile doğru oranı oluşturacak şekilde kemik fazlası alınıp, yüz kemikleri ile uyumu sağlanır. Yumuşak doku ve kıkırdak dokuda oranı sağlayacak ve estetik görünümü yansıtacak şekilde düzeltilir.

Sorun sadece burun ucunda veya kanatlarda ise, sorunu giderecek şekilde burun ucunun desteğe mi yoksa doku fazlası varda giderilmeye mi ihtiyacı olduğu önceden yapılan muayenede belirlenir. Bu plan doğrultusunda fazla olan dokular çıkarılıp, yüzün altın oranına göre burun ucu yeni formuna eriştirilir.

Eğer eksiklik var ise; ihtiyaç duyduğu destek dokular, ihtiyacın olduğu bölümlere konulmak sureti ile arzu edilen estetik sonuca ulaşılır.

Burun kanat genişliği var ise; burun altın oranı yansıtacak şekilde kanatların ne kadar daraltılması gerektiği planlanır. Planlandığı şekilde daraltılan burun kanatları ile yüz uyumu sağlanır. Böylece arzu edilen estetik sonuç elde edilmiş olur.

Kolumella denilen burun delikleri arasındaki orta kısımda kısalık varsa; burnun estetik görünümünde ve açısında ciddi sorun yaratır. Fazla ise küçültmek, eksik ise doku desteği ile doğru yükseklik ve açıyı elde edilinceye kadar doku desteği ile desteklemek gerekecektir.

Burun estetiğinde hangi tekniğin belirleneceği; önce burunun neye ihtiyacının olduğunun doğru tespit edilmesine bağlıdır. Bu belirlemede ise yüz oranları altın önem taşır. Eğer iyi bir planlama ile doğru tespitler yapılmış ve bu planlar iyi bir şekilde uygulanmışsa, sonuçta planlanan gibi arzu edileni yansıtacaktır.

Tabi ki ameliyatın sonuç üzerinde olan etkisi kadar, sonraki süreçte ameliyat sonrası bakımı ve takibi de alınan sonucun korunmasında bir o adar önemlidir.

kadınlarda saç ekimi

Kadınlarda Saç Ekimi

Kadınlarda saç ekimi konusu, erkeklerin en büyük sorunlarından biri olan saç kaybı, günümüzde kadınlarında sorunu olmaya başlamıştır. Bu sorun erkeklere nazaran, kadınlarda daha büyük moral bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir.

Kadınlardaki ekim işlemi, erkeklerde olduğu gibi aynı yöntemlerle yapılmaktadır. Ancak genel olarak, kadınların saçları erkeklerin saçlarına oranla daha zayıf olduğundan, konuyu daha dikkatli ele almak gerekmektedir.

Kadınlarda saç ekimi erkekler ile aynı mıdır?

Kadınlarda saç ekimi erkeklere yapılan işlemle aynı olmasına karşın, biraz daha çaba isteyen bir işlemdir. Sebebi; erkeklerde sakal, göğüs, kol, bacak ve sırt bölgelerinde kıllar bulunurken, bu durum kadınlarda gözükmemektedir. Bu sebeple kadınların sadece ense bölgesinden saçların alınması gerekmektedir. Erkeklerde köklerin alındığı verici donör bölgeler birden fazlayken, kadınlarda sadece bir yerden kökler alınabilmektedir. Buda operasyonun gidişatını etkileyen büyük sorunlardan bir tanesidir.

Saç ekimi öncesi saç analizi ile; ne tip bir dökülmenin olduğu, deri yapısı, saç kalitesi ve kadınlarda tek verici donör bölge olan ense bölgesinin, operasyonu destekleyip desteklemediği gibi bilgiler ayrıntılı incelenir. Bu incelemeler sonucunda, nelerin yapılacağı konusu hastaya eksiksiz olarak anlatılması gerekmektedir.

Ense bölgesinden kökler alındığından, ense bölgesi mecburen tıraş edilir. Ensenin alt bölgelerinde istenilen kök yapısı bulunuyorsa, bu kadınlar için bu artı bir durumdur. Ensenin alt bölgesi tıraş edilir ve saç uzunsa tıraş edilen bölgenin kamuflesi sağlanmaktadır. Ancak bazı operasyonlarda, kadınlarında erkekler gibi saçı üç numaraya kesilmesi gerekmektedir. Bu durum kadınların pek hoşuna gitmemektedir. Bu sebeple saç kaybı bölgesel ise, ense bölgesi sadece tıraş edilir. Ancak saç kaybı çok fazla ve iç bölgelerde çok fazla saç ekilecek bölüm varsa, saçın tamamının tıraş edilmesi önerilir.

Operasyon sonrası bakımlar nasıl yapılmalıdır?

Her kişiye göre ayrı bakım yapılmaktadır. Bu kadın veya erkek olarak ikiye ayrılmaz. Saçın yapısı, operasyonun büyüklüğü ve deri yapısı gibi durumların bir araya gelerek, oluşturulan planlama ile saç bakımı (https://www.aytugluhairtrans.com/sac-bakimi/) önerilir. Bu bakımların yapılması zorunlu değildir. Ancak sonuca daha hızlı ulaşılması adına önemli bakımlardır.

Saç ektirme doğru koşullar ve doğru planlama ile; ister kadınlarda olsun, ister erkeklerde aynı sonuçları vermektedir. Saç analizinin doğru ve eksiksiz yapılması, hangi sonuçlara ulaşılacağına yol göstermektedir. Bu sebeple hiçbir ayrıntı atlanılmadan, operasyonun gerçekleşmesi gerekmektedir. Facebook sayfamızdan bizi takip edin lütfen.

Saç bakımı

Saç Bakımı

Saç bakımı ; saçların istenilen kaliteye ve sıklığa gelmesini amaçlamak için çeşitli ilaçlar, formüller ve kürler ile yapılan bir uygulamadır. Saç bakımlarından doğru neticeler alabilmek için, kişinin saç yapısına ve deri yapısına göre özel bakımlar uygulanmalıdır.

Saç ekimi sonrası ve öncesi bazı bakımların yapılması, operasyonun başarısını pozitif olarak doğrudan etkileyebilmektedir. Operasyon öncesi saç analizi ile saçların son durumları, kaliteleri ve deri yapısı detaylı olarak incelenir. Bu incelemeler sonucunda saçların operasyona uygun olup olmadığı incelenir. Operasyona uygun olan saçların bakıma ihtiyacı yoktur. Ancak hasta bakım yapmak istiyorsa bir sakıncası yoktur. Hastaya saç ve deri yapısına göre bakımlar önerilir.

Analiz sonuçlarına göre hastanın saçları operasyona uygun değilse, bakım yapılması şarttır. Bakım yapılmadan operasyonun gerçekleştirilmesi doğru değildir. Sonradan yaşanabilecek hayal kırıklıklarını önlemek için, saçlar istenilen kaliteye geldiğinde operasyona başlanmalıdır.

Tedavi sonrası önerilen bakımların yapılması, planlanan sonuçlara daha çabuk ulaşılmasında ve hasta beklentisinin karşılanmasında oldukça önemlidir. Operasyon sonrası yapılan bakımlar hastanın saç yapısına, deri yapısına, operasyonun tekniğine ve nasıl bir operasyon gerçekleştiğine göre değişiklik göstermektedir. Her hastaya aynı bakımların uygulanması pek doğru olmamaktadır. Bakımlar doğru teknik ve doğru planlama ile yapıldığında faydaları gözle görülmektedir.

Saç bakımı uygulanma süreleri ne kadardır?

Bakımlar kişiden kişiye göre değiştiğinden tam bir süre verilememektedir. Ortalama olarak altı ay kadar sürmektedir. Bu bakımlar günlük yaşantıyı etkilemeyecek şekilde uygulanır.

Bakım ürünleri nerelerden temin edilmelidir?

Doğal bitkiler ile hazırlanan formül şeklindeki bakım ürünleri, aktarlardan temin edilmesi tavsiye edilir. Diğer bakım ürünleri şampuan ve losyon tarzı bakım ürünlerinin eczanelerden temin edilmelidir. Eczane dışından alınan bakım ürünlerinin bandrollerinin olup olmadığına ve gerçek ürün olduğuna çok dikkat edilmelidir. Sahte ürünler geri dönüşü olmayan hayal kırıklıklarına sebebiyet vermektedir.

Saç bakımı basit gözükse de özüne inildiğinde planlanmanın ve doğru tedavinin uygulanması konusunda çok detaylı incelenmesi gereken bir konu olduğu açıktır. Ezbere yapılan tedaviler istenilen sonuçları vermeyebilmektedir. Bu sebeple kişiye özel tedavilerin uygulanması önemlidir. Hastanın saç yapısı, deri yapısı ve alerjik durumu gibi konular çok detaylı incelenmelidir. İstediğiniz taktirde saç ekim merkezi kliniğimize gelerek ücretsiz olarak bilgi edinebilirsiniz.

kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme

Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Saç Ektirme

Kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme işlemi yapmak, düz saç yapılı hastalara göre değişiklikler göstermektedir. Köklerin deri altındaki tutunma açıları farklı olduğundan, kıvırcık ve dalgalı saçlara daha dikkatli yaklaşılması gerekmektedir.

İlk önce kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme işlemi saçların hangi boyutlarda kıvırcık olduğu analiz ile tespit edilmelidir. Bu analiz sonucuna göre deri altında saçın hangi açılar ile döndüğü tespiti yapılır. Bu açıların hesaplanması ve işlemin bu plan çerçevesinde devam ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Deri altından kökler alınırken açı hesabı yapılmaz ise büyük oranda kök kayıpları yaşanabilmekte ve saç ekimi öncesi planlanan kök sayısına ulaşılmasında büyük sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sebeple kıvırcık saçlarda her ayrıntının iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Dalgalı saçlar kıvırcık saçlara göre deri altında daha hafif dönüş açılarına sahiptir. Yine aynı şekilde dalgalı saçlarında analiz ile hangi boyutlarda deri altındaki açıları incelenmelidir. Bu açılara göre planlanmanın yapılması ve operasyonun bu plan doğrultusunda ilerletilmesi gerekmektedir. Yine kıvırcık saçlarda olduğu gibi dalgalı saçlarda da açı hesabı yapılmaz ise kök alımı esnasında büyük kök kayıpları ve istenilen kök sayısına ulaşılamaması ihtimali yüksektir.

Dalgalı ve kıvırcık saçlar kısa kesildiğinde kendisini göstermeye bilmektedir. Bu sebeple her hastanın saç yapısı doğru bir şekilde incelenmesi ve bir plana sokulması gerekmektedir. Her hastanın saç yapısına göre operasyon planının çizilmesi olmazsa olmaz bir kuraldır.

Kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme yapılması saç yapısı değişir mi?

Hastanın saçı hangi yapıda ise ekildikten sonra yine aynı yapıda uzamaya başlayacaktır. Kıvırcık saçın düz olması ya da düz saçın kıvırcık olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Kıvırcık saçların yönleri nasıl belirlenmelidir?

Saç ektirme operasyonunda hastanın saç yapısı nasıl olursa olsun, hastanın kendi doğal saç yönlerine göre kanalların açılması gerekmektedir. Bu kanallar açılmadan önce analiz planlamasının doğru yapılması, sonradan yaşanacak aksaklıkların önüne geçmektedir. Yanlış yön verilen saçlar doğal durmamakta ve operasyonun başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple saç açılarının doğru hesaplanıp ona göre kanalların açılması gerekmektedir.