Kişiye Özel Saç Çizgisi Belirlenmesi

Kişiye özel saç çizgisi belirlenirken, hastanın doğal saç açılarına ve saç açıklığı gelişmiş kel dediğimiz bölgelerdeki sınırların iyi hesaplanması gerekmektedir. Her kişinin kafa boyutları farklı olduğundan saç çizgisinin de bu oranda değişken olduğu gözlemlenmiştir. Operasyon öncesi yapılan saç analizinde bu sınır çizgilerinin yerleri kesin olarak belirlenebilmektedir. Bu çizgiler belirlenirken gözle çok zor görülen ince tüylerin nerelerde olduğu belirlenir. Eğer ince tüyler kel bölgede yok ise kafa yapısının durumu hesaplanır ve kişinin doğal saç çizgisi belirlenebilmektedir.

Saç çizgileri belirlendikten sonra bu bölgenin saç ekimi ile kapatılıp kapatılamadığı hesaplanır. Bu aşamada köklerin alındığı verici donör bölgelerin durumu incelenir. Çizilen saç çizgisinin kaç köke ihtiyacı olduğu hesaplanır. Donör bölgelerden bu köklerin hangi sıklıkla ve kalitede alınacağı ortaya çıkartılır. Böylelikle nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı yüksek ihtimalle belirlenmiş olacaktır.

Kişiye özel saç çizgisi

Kişiye özel saç çizgisi belirlenmesi en önemli konu başlıklarının önünde gelmektedir.

Saç çizgisinin yanlış çizilmesi ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Saç çizgisinin doğru hesaplanamayıp operasyona başlandığı durumlarda doğal olmayan bir görüntünün ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu sebeple yapılan operasyonun doğal saç çizgilerinin doğrultusunda yapılması sonradan yaşanacak hayal kırıklıklarının önüne geçebilmektedir.

Hasta kendi isteği doğrultusunda istediği saç çizgisini belirleyebilir mi?

Hasta kendi istediği saç çizgisini belli kurallar çerçevesinde belirleyebilmektedir. İlk önce doktorun yapılan analiz sonucu ile belirlediği saç çizgisinin kesin olarak ortaya çıkarılması gerekmektedir. Hasta kendi istediği şekilde saç çizgisini doktoru ile fikir alışverişi yaparak ufak oynamalar ile saç çizgisini değiştirebilmektedir. Burada önemli olan nokta bu çizginin çok fazla değil sadece ufak oynamalar ile ortak bir noktanın bulunması şeklinde olması doğallığı korumak adına önemli olacaktır.

Saç yönlerinin saç çizgisine etkisi ne kadardır?

Kişiye özel saç çizgisi belirlenirken saç yönlerinin de plana dahil edilmesi gerekmektedir. Saç yönlerinin saç çizgisi ile bütün olması doğallığın istenilen düzeyde olması adına olmazsa olmazdır. Saç yönü ile saç çizgisinin uyumu birbirini tamamlaması gerekmektedir.

Saç ekim operasyonunda istenilen sonuçların alınabilmesi ve sonradan yaşanabilecek hayal kırıklıklarının önüne geçebilmek için bu detayların atlanmaması gerekmektedir. İstenilen sonuç ancak iyi bir planlama ile gerçekleşebilmektedir.