Sakal Ekimi

Sakal ekimi kısaca; sakal açıklığı gelişen hastalarda, sakal açıklığını kapatmak için ense, göğüs, sırt, kol, bacak vb… bölgelerden alınan greft’ler (1’li ve 2’li saç kökü içeren mikro doku parçacıkları) ile kapatılması işlemidir. Sakal ekimi öncesi; hastanın sakal analizi yapılarak, açıklığın boyutu ve ne kadar greft gerekeceği belirlenir. Alınabilecek olan greft miktarı ile ne kadar alanın kapatılabileceği hesaplanır ve hasta bilgilendirilir.

sakal ekimi

sakal ekimi

Greft’lerin alınacağı bölge, sakal analizi sonucuna göre çizilir. Bu bölge lokal anestezi ile uyuşturularak, mikro motor yardımı ile greft’lerin alınması sağlanır. Alınan greft’ler 1’li ve 2’li sayılarda ayrıştırılıp, özel bir solüsyon içinde bekletilir.

Greft’lerin yerleştirileceği kanalların açılması aşamasında, önce sakal çizgisinin belirlenmesi işlemi vardır. Burada sakal açıklığının ve mevcut sakalların durumu değerlendirilerek, hasta için en doğal sakal çizgisi tasarlanır. Hastanın da onayı alındıktan sonra burada bulunan sakal telleri veya tüylerinin yönleri doğrultusunda özel kanal açıcı slitler (boyları ve genişlikleri, alınan sakal köklerinin boyuna ve kalınlıklarına göre ayarlanır) ile aynı yön ve açı oluşturulacak şekilde, kanallar teker teker açılır.

Alınan greft’lerin ekimi aşamasına gelindiğinde; yönleri ve açıları verilmiş olan kanallara, özel bir solüsyon içinde bekletilen greft’lerin yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada solüsyon içinde bekletilen greft’ler, belli bir zaman diliminde ekilecek sayıda solüsyon içinden çıkartılır. Solüsyon içinde beklemeye devam eden gretf’ler ise, ekim zamanı gelene kadar solüsyon içinde bekletilir. Bu işlem birbiri ardına tekrarlanır.

Operasyon bittiğinde; hastaya hem kendi var olan sakalları için, hem de ekilen sakalların nasıl koruması gerektiği anlatılır.

Operasyon sonrası sakallar ne zaman çıkmaya başlar?

Operasyon yapıldıktan 1,5 – 2 hafta sonra ekilen sakallar geçici olarak dökülmeye başlar. Bu dökülen sakallar 1 – 2. aydan itibaren tekrar çıkmaya başlar. Çıkma aşamasında sakallar deriyi örtmez. Sakalların deriyi örtüp, kamufle edecek boyuta ve sıklığa gelmeleri için en az 6 – 7 ay geçmesi gerekmektedir. Ekilen sakalların her açıdan gelişmelerini tamamlamaları için ise bir yıla gereksinim vardır. Bu verilen süreler en uzun sürelerdir. Kişiden kişiye süreler azalabilir.

Diğer Makaleler

Kaş ekimi Hakkında Bilgiler…