Saç Ekimi

Saç ekimi operasyonu; gelişen teknoloji ve edinilen tecrübeler sayesinde artık daha başarılı sonuçların alındığı bir saç ekimi operasyonu haline gelmiştir. Artık detaylı saç ektirme analizi yapılabilmesi ve hasta beklentisinin de dikkate alınabildiği günümüzde, sonuçların şansa bırakılmadan istenilen düzeyde gerçekleştirilmesinin yolu açılmıştır. Fue saç ekimi kısaca; saç olan bölgeden, saç kaybı yaşanan bölgeye bir saç transferi işlemidir. Kağıt üzerinde kolay gözükse de, bu operasyonun olmazsa olmaz kuralları ve dikkat edilmesi gereken birçok detayı vardır.

Tedavi öncesi saç analizi cihazı ile kontrol muayenesi yapılmalıdır. Bu muayenede; saçların son durumları, kaliteleri, köklerin ekileceği kel bölgenin açıklığı, köklerin alınacağı verici donör bölgelerin sıklığı ve deri yapısı gibi bilgiler ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Muayene sonucuna, saç yapısına ve hasta beklentisine göre nelerin yapılabileceği ve nelerin yapılamayacağı konusu hastaya detaylı bir şekilde anlatılır.

saç ekimi

Operasyon planı yapıldıktan sonra, ilk olarak verici donör bölgelerden kökler mikro motor cihazı yardımı yani fue yöntemi  ile teker teker alınmaya başlanır. Bu işlem esnasında köklerin zarar görmemesine çok dikkat edilmelidir. Mikro motor ucunun köklerin boyları ve kalınlıkları ile aynı seçilmesi, alım esnasında köklerin zarar görmesini engellemektedir. İstenilen kalitede köklerin alınabilmesi, operasyonun başarısını desteklemektedir. Alınan kökler hiç zaman kaybedilmeden dış ortamla temasları kesilip, özel solüsyonlar içine alınır. Ekim aşaması gelene kadar kökler bu solüsyonlar içinden kesinlikle çıkartılmaz.

Tedavinin ikinci aşaması

Köklerin ekileceği kanalların teker teker açılması işlemidir. Bu aşamada kanallar hastanın saç yönlerine göre açılmalıdır. Hastanın saç yönlerine göre açılan kanallar, doğallığı destekleyen önemli faktörlerden biridir. Bu işlem esnasında kalıcı izlerin oluşmaması için, kanal açıcı ucunun kökler ile aynı boyda ve kalınlıkta olmasına dikkat edilmelidir.

Operasyonun üçüncü ve son aşaması, köklerin ekilmesi işlemidir. Bu işlemde yön verilmiş kanalların içine teker teker kökler yerleştirilmeye başlanır. Ekilmeye başlanılan köklerin sırası gelmeden solüsyon içinden çıkartılmamalıdır. Bu sayede köklerin kuruması ya da zarar görmesi engellenmiş olacaktır.

Tedavi sonrası tedavinin durumuna göre ilk üç gün içinde ilk yıkama gerçekleşir. İlerleyen on gün boyunca hastanın belli bir kuralda saçını yıkaması istenir. Saç ekimi yaptıranlar ilk yıkamadan sonra belli aralıklar ile on gün boyunca isterlerse saçlarını doktoruna, isterlerse evde kendileri de yıkayabilmektedir. Onuncu günün ardından normal yıkamaya başlanabilir.

Operasyonun teknikleri nelerdir?

Bu işlemin iki ana tekniği vardır. Birincisi yukarıda anlatıldığı üzere fue tekniğidir. İkincisi ise fut dediğimiz verici donör bölgelerden parça alınarak, bu parçadaki köklerin ayıklanmasıyla yapılan işlemdir. Fut tekniğinde dikiş izleri oluşmaktadır. Tedavi sonrası ağrıların ve şişliklerin oluşması muhtemeldir. Bu sebeple fut tekniği kullanımı bırakılmıştır. Dünyada en son olarak kullanılan fue saç ekimi tekniğidir. Fue tekniği fut tekniğine göre daha başarılı sonuçlar vermekte ve operasyondan sonra oluşacak yara izlerinin önüne geçmektedir. Operasyon sonrası saç bakımı önem teşkil etmektedir, bu konudaki makalemizi mutlaka okumanızı öneririz.

Nelere dikkat edilmelidir?

Tedaviden sonra bir hafta boyunca, kesinlikle ekim yapılan alana darbe gelmemesine çok dikkat edilmelidir. Operasyondan sonra masa başı iş yapan hastalar, doktor kontrolünden sonra ertesi gün işlerine geri dönebilirler. Ağır iş yapan ve çok tozlu ortamlarda çalışan hastaların bir hafta izin yapmaları önerilmektedir. Denize girmek isteyen hastalar, bir hafta sonra temiz denizlere girebilirler. Klorun fazla olmasından ve havuz temizliğinin şüpheli olmasından dolayı, havuz için iki hafta beklenilmelidir. Tedavi işlemi bittikten üç gün sonra doktorun kontrolünde şapka takılabilir. Bere için en az bir hafta beklenmelidir.

Başarılı bir sonuç için kaç seans gereklidir?

Tedavinin asıl hedefi ilk seansta istenilen sonucu elde etmek ve hasta beklentisini karşılamaktır. Ancak bu hastanın saç yapısıyla birebir doğru orantılıdır. Bazı hastalar ilk seansta, bazı hastalar iki ya da üç seansta istedikleri sonuçlara ulaşabilmektedir. Operasyon öncesi yapılan muayene ile kaç seansta istenilen sonuç alınabileceği ortaya çıkmaktadır. Köklerin alındığı verici donör bölgelerdeki kökler, ekim yapılacak kel bölgeyi ne sıklıkta kapattığına bakılıp buna göre operasyon planı çizilir. Yapılan planlama hastaya eksiksiz ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Saç ekim sonuçları hangi düzeyde olacağı muayene sonucu ortaya çıkarılmaktadır. Saç ekim merkezi kliniğimizde, ücretiz olarak muayene ve saç analizi yaptırabilirsiniz.

Greft nedir?

Greft saç ekim

Greft kısaca köklerin bir araya toplanmasıdır. Birli, ikili, üçlü ve daha fazla saç kökü içeren mikro doku parçalarıdır. Greftler deriden birli ya da daha fazla saç kökü içerecek şekilde çıkmaktadır. İstenilen sayılarda greftlerin kök sayılarını küçültmek mümkündür.

Tedavi öncesi köklerin alınacağı donör böleler analiz edilerek kaçarlı greft’lerin deriden geleceği ve sayıları belirlenmektedir. Bu sayının ekim yapılacak açık alanı kapatıp, kapatamayacağı bilgisine ulaşılmaktadır. Greft’lerin boyları, kalınlıkları, kaliteleri, kaçarlı kök gruplarında oldukları ve son durumları muhakkak incelenmelidir. İstenilen sonuçlara ulaşmak ve hasta beklentisinin karşılanması adına, her adım muhakkak dikkatli takip edilmelidir.

Gref’lerin donör bölgesinden çıkarılması işleminde dikkat edilmesi gereken bir başka konu; greft’lerin deriden çıkarılmasına yardımcı mikro motor ucunun iyi seçilmesi gerekmektedir. Bu mikro motor ucu, greft’lerden ince yada kalın olmaması gerekmektedir. Greft’lerle mikro motor ucunun boyları ve kalınlıkları doğru orantılı olursa, alım aşamasında greft’lere zarar gelmesi ve istenilen köklerin içerde kalması engellenmiş olacaktır. Alınan greft’ler deriden çıkartılır çıkartılmaz hemen dış ortamla teması kesilip, özel solüsyonlar içine alınmalıdır. Bu sayede greft’lerin kuruması ve zarar görmesi engellenmiş olacaktır.

Tedavide greftlerin doğru ve istenilen şekilde ekilebilmesi için; köklerin ekileceği kanalların açılması işleminde yine açılan kanalların boyları ve uzunlukları, greft’lerin boyları ve uzunlukları ile doğru orantılı olmalıdır. Bu şekilde ekim aşamasında zorlama ile greft’lerin zarar görmesi engellenmiş olacak ve greft’lerin deriye daha iyi tutunmasını sağlayacaktır.

 

Greft’ler kendi aralarında da ayrıştırılabilir mi?

Saç ekimi tedavisinde ayrıştırma işlemi; operasyondan önce yapılan analiz ile hangi bölgelere kaçarlı gref’lerin

ekilmesi gerektiği planına göre, greft’lerin gruplar halinde ayrıştırılması yada sıraya koyulması işlemidir. Alınan greft’ler kendi aralarında da ayrıştırılması (ikiye bölünmesi) bazı kurallara uyularak mümkündür. Ancak her greft’in kendi arasında ayrıştırılması doğru değildir. Dokuları yeterli miktarda olan greft’ler kendi aralarında ayrıştırılabilmektedir.

 

Saç ekiminde donör bölgelerinden çıkartılan greft’ler; bir plan doğrultusunda saklanmalı, ekilmeli ve ayrıştırılmalıdır. Greft’lerin operasyon esnasında zarar görmesi başarıyı büyük ölçüde etkilemektedir.

Ekilen saçlar ne zaman tam sonuca ulaşmaktadır?

Ekilen saçlar bir ila iki hafta içinde geçici olarak dökülür. Bu dökülme işleminde kök deride kalır sadece kıl kısmı koparak dökülür. Bu dökülme durumu kişiden kişiye göre değişmektedir. Ekilen saçlar ikinci aydan itibaren uzamaya başlamaktadır. Deriyi örtecek düzeye altı ila sekiz ay arasında gelmektedir. Tam sonuca ulaşılması bir seneyi bulmaktadır. Bu süreler ortalama sürelerdir. Bu süreler hastanın saç yapısına, vücut yapısına ve yapılan operasyona göre değişiklik gösterebilmektedir.

Operasyon sonrası ense bölgesinde ne oranda seyreklik yaşanmaktadır?

Köklerin alındığı verici donör bölgelerden en iyi sonuçların alındığı bölge, ense bölgesidir. Köklerin alındığı bölge, doğal olarak bir seyrelmeye maruz kalacaktır. Ense bölgesinde gözle görülür bir seyreklik yaşanması, istenmeyen bir durumdur. Bu sebeple ense bölgesinden kökler alınırken planlamanın doğru yapılıp, operasyon ona göre şekillendirilmelidir. Tüm bölgelerin birbiriyle uyumlu olması, doğal sonuçları desteklemektedir.

En fazla kaç kök alınabilmektedir?

Alınacak kök miktarı, hastanın verici donör bölgelerine bağlıdır. Verici donör bölgeler ne sıklıkta ise, o sayıda kök alınabilmektedir. Köklerin gereğinden fazla alınması, verici donör bölgelerde seyrekliklere neden olmaktadır. Bu sebeple köklerin alım sayısı kel bölgeye göre değil, verici donör bölgelerin durumuna göre alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Saç ekimi kaç saat sürmektedir?

saç ektirme

saç ektirme

Ortalama altı ila sekiz saat kadar sürmektedir. Yapılan operasyon çok ayrıntılı ve ince bir iş olduğundan, tam saat vermek doğru olmamaktadır. Saç ekim yaptıranlar ilk gün dinlenmeli, ertesi gün belli kurallara uyarak normal yaşantılarına geri dönebilmektedir.

  •     İlk aşama olan köklerin alınması işlemi, normal şartlarda 2 ila 2,5 saat kadar sürmektedir. Bu aşamada; donör (ense, sakal, kol, bacak, sırt, göğüs) bölgelerindeki köklerin hangileri hastanın saç yapısına uygunsa, mikro motor yardımı ile o kökler çıkartılır. Çıkartılan kökler kurumaması ve zarar görmemesi için özel solüsyonlar içine alınır ve ayrıştırma işlemi uygulanır.
  •    İkinci aşama köklerin ekileceği kanalların açılması işlemidir. Bu işlemde normal şartlarda 2 saat kadar sürmektedir. Bu işlem saçların çıkış açılarının belirlendiği ve doğal görünümün sağlanmasında büyük rol oynayan işlemdir. Kanallar açılırken iz kalmasını önlemek amacı ile donör bölgeden alınan köklerle kanal açıcıların boylarının ve kalınlıklarının doğru orantılı olmasına dikkat etmek gerekmektedir.
  •    Son aşama olan köklerin ekilmesi aşaması ise 2 ila 2,5 saat kadar sürmektedir. Bu aşamada hastanın doğal saç yönlerine göre açılan kanallara, donör bölgelerden çıkartılan kökler ekilmektedir. Özel bir solüsyon içinde bekletilen kökler ekim sırası gelene kadar solüsyon içinde bekletilmelidir. Ekim sırası gelmeyen kökler solüsyondan çıkartılmamalıdır.

Operasyon bitiminde ise ekilen köklerin son kontrolleri yapılır. Bu kontrol işlemi 15 ila 30 dakika kadar sürmektedir.

Saç ekimi operasyonu esnasında dinlenme zamanı dışında özel ihtiyaçlar için mola istenebilir mi?

   Operasyon esnasında hastanın doğal olarak lavabo ihtiyacı, su ihtiyacı ve daha fazla dinlenme ihtiyacı gibi istekleri geri çevrilmemelidir. Hasta istediği zaman, istediği gibi operasyona ara verebilir. Hastanın rahat olması ve kendini güvende hissetmesi çok önemlidir.

  • Operasyon esnasında uyumak sakıncalı mıdır?

Operasyon esnasında hastanın uyuması sakıncalı bir durum teşkil etmemektedir. Hasta operasyon esnasında uyuyabilir, müzik dinleyebilir, film izleyebilir ve sohbet edebilir.

Doğal tedavi ince ve detaylı bir işlem olduğu için operasyon süresi 6 ila 8 saat arasında sürmektedir. Operasyon yapılırken acele edilmemeli ve hastanın da sabırlı olması gerekmektedir. Hastanın rahatı için özen gösterilmesi, hastanın kendini güvende hissetmesine yardımcı olmaktadır.

Tedavi öncesi neler yapılmalıdır?

Saç ekimi operasyonu gelmeden önce, gömlek tarzı kıyafetlerin giyilmesi önerilmektedir. Operasyondan sonra kıyafet giyilirken, en ufak bir hatada sürtünme ile kökler zarar görebilmektedir. Saç ekimi öncesi hastanın tok karnına olması önemlidir. Hastanın operasyonun işleyişi ile ilgili tüm bilgileri öğrenmesi gereklidir.

Köklerin alındığı verici donör bölgeler vücudun hangi bölgeleridir?

Köklerin alındığı verici donör bölgeler; ense, sakal, kol, bacak, sırt ve göğüs bölgeleridir. Ense bölgesi en çok tercih edilenidir. Ardından sakal ve göğüs bölgesi en çok tercih edilir. Diğer bölgeler çok zor durumlarda kullanılır. Ense bölgesinin kel bölgeyi kapatmakta eksik kaldığı durumlarda sakal ve göğüs bölgesinden takviye kökler alınır. Alınan bu kökler planlama ile belirlenen bölgelere ekilir. Bacak, kol ve sırt bölgelerindeki köklere en son çare olarak başvurulur. Değişik verici donör bölgelerinden alınan kökler, belli bir plan çerçevesinde karıştırılarak saç ekim işlemi gerçekleştirilir.

Saç ekiminde istenilen sıklığın elde edilmesi

Saç ekiminde istenilen sıklığın elde edilmesi

İstenilen düzeyde sıklığı yakalamak için, köklerin alınacağı donör bölgeler ile köklerin ekileceği açık alan birbirini sayı ve kalite bakımından desteklemesi gerekmektedir. Hasta beklentisini de plana dahil edip nelerin yapılıp, nelerin yapılamayacağı konusu ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

Donör (ense, sakal, kol, sırt, bacak, göğüs) bölgeleri operasyondan önce analiz ile incelenmelidir. Bu analiz esnasında ekim yapılacak açık bölgenin hangi kalitede ve sayıda köke ihtiyacı olduğu tespit edilmelidir. Bu tespit sonrası donör bölgelerin hangilerinde istenilen köklerin olduğu bulunmalıdır. Bu köklerin yerleri teker teker belirlendikten sonra, hastaya hangi donör bölgelerinden alım yapılacağı ve hangi sıklıkta bir işlem olabileceği konusu detaylı olarak anlatılmalıdır. Hasta beklentisinin karşılanabilmesi için, hastanın da ne gibi bir işlem yapılacağı konusunu çok iyi bilmelidir.

Kökler belirlenen donör bölgelerinden alınmaya başlandığında, kökleri almaya yardımcı mikro motor ucun çok iyi seçilmesi gerekmektedir. Alınacak köklerin boyları ve kalınlıkları ile mikro motor ucunun da boyu ve kalınlığı doğru orantılı olmalıdır. Bu şekilde daha fazla köke ulaşılması mümkündür ve köklerin zarar görmesi engellenmiş olacaktır.

Tedavide kanal açılması işleminde hastanın kendi doğal saç yönüne doğru kanalların açılması; hem doğal bir görünüme, hem de daha sık bir ekime olanak tanımaktadır. Burada yine kanal açıcı alet ile köklerin boyları ve kalınlıkları doğru orantılı olmak zorundadır. Her hasta için farklı ölçüler baz alınmalıdır.

İstenilen kökler donör bölgelerde bulunmuyorsa ne yapılmalıdır?

İstenilen sıklığın yakalanması için, istenilen köklere donör bölgelerde rastlanmıyor ise operasyondan vazgeçilmeli yada hasta beklentisinin biraz düşmesi gerekmektedir. Hastaya eldeki imkanlarla ne sıklıkta bir ekim yapılacağı bilgisi verilmeli ve gerçekçi olunmalıdır.

Operasyonda istenilen sıklıkta ve başarıda bir ekimin gerçekleşebilmesi için, tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Olması gereken şartların birinin eksik olması, istenilen sıklıkta bir ekimin gerçekleşmesine olanak tanımamaktadır. Operasyondan önce tüm planlama ve detaylar dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve hasta ile paylaşılmalıdır.

Saç ekimi kaç seans yaptırılmalıdır ?
saç ekim

saç ekim

Köklerin alındığı verici donör bölgelerin izin verdiği sürece yaptırılabilmektedir. Operasyonun asıl amacının, tek seansta istenilen sonuçların alınabilmesi olduğu unutulmamalıdır. Köklerin alınacağı verici donör bölgeler, köklerin ekileceği kel bölgeyi tek seansta desteklemiyorsa, planlama ile birden çok kez operasyon yaptırılabilmektedir.

Tedavide ilk önce, verici donör (ense, sakal, göğüs, kol, sırt ve bacak) bölgelerindeki köklerin durumu analiz ile incelenir. Bu analiz sonuçlarına göre; kel bölgenin açıklığı kapanabiliyor mu? Yoksa başka seanslara da ihtiyaç duyulabiliyor mu? Bu durum belirlenir. Tek seansta verici donör bölgeler kel bölgeyi destekliyor ise, operasyon tek seansta başarıya ulaşmaktadır. Ancak kel bölgenin çok fazla olduğu ve verici donör bölgeler bu kel bölgeye yetecek kadar kök barındırmıyorsa, ikinci bir seansa ihtiyaç duyulabilmektedir. Yapılan planlama ile kaç seansta hasta beklentisinin karşılanacağı planı, ilk seans öncesi belirlenmelidir. Bu durum hastaya eksiksiz olarak anlatılmalıdır.

Seanslar arası ne kadar bir sürenin geçmesi gerekmektedir?

Operasyonlar arası en az sekiz ayın geçmesi gerekmektedir. Bu sürede verici donör bölgelerin istenilen düzeye gelmesi beklenir. Yapılan kontroller ile verici donör bölgelerin hazır olup olmadığı belirlenir. Seanslar arası yapılacak bakımlar ile saçların daha da kuvvetlenmesi hedeflenir.

  • Seans sayısı arttıkça verici donör bölgelerde nasıl bir seyreklik yaşanmaktadır?

Verici donör bölgelerde gözle görülür ve belirgin bir seyreklik yaşanmaması için, ilk seansın başında planlama yapılmalıdır. Verici donör bölgelerin kaç seansı kaldırabileceği konusu eksiksiz araştırılmalıdır. Planlamanın dışında başka seans yapılmamalıdır.

Operasyonun kaç seans yapılacağı hakkında araştırılmadan bir sayı vermek doğru değildir. Yapılan analizler ve muayeneler sonucunda istenilen sonuçların tek seansta mı? Yoksa birden çok seansta mı? Elde edileceği bilgisine ulaşılır. Hedefin her zaman tek seansta istenilen sonuçların elde edilmesi olmalıdır.

Saç ekiminde ikinci seansa ihtiyaç duyulduğu durumlar

Tedavide asıl amaçlanan tek seansta sonuca ulaşmak olmalıdır. Ancak istenilen köklerin hastanın donör bölgelerinde bulunmaması, hastanın açık alanı kapatacak köklerin sayılarının yetersiz oluşu gibi durumlarda, ikinci bir seansa ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunun bilgisi hastaya ilk seans öncesi mutlaka verilmelidir.

Operasyon öncesi analiz ile; saçların son durumları, ekim yapılacak açık alanın genişliği ve donör bölgelerin yeterli düzeyde olup olmadıkları sayısal değerler ile kontrol edilir. Bu sayısal değerler birden fazla kere kontrol edilerek, hata payları ortadan kaldırılır. Bu sonuçlara göre bir plan hazırlanır. Bu planlama ile açık alanın kaç seansta kapanacağı hesaplanır. Sonradan yaşanması ihtimal hayal kırıklıklarını önlemek için, tüm ayrıntılar hasta ile eksiksiz paylaşılmalıdır.

Donör bögelerden ikinci seansın yapılacağına göre kök alımı yapılmalıdır. Bu şekilde ikinci seansta da istenilen kök sayısına ulaşılması amaçlanmaktadır. Operasyon planlaması başarıyı arttırmak için, iki seansın planlaması aynı anda yapılmalıdır. Hasta ilk seansta istediği sonucu aldıysa eyer ikinci seansa gerek duyulmamaktadır.

ilk seans ile ikinci seans arasında ne kadar süre geçmelidir?

 ilk seans yapıldıktan sonra, ikinci seans için en az sekiz ay geçmelidir. Donör bölgelerin kendini toparlaması, planlamanın işleyişi sıkıntıya girmemesi ve ilk seansta ekilen köklerin çıkmasını beklemek ile ikinci seans yapılmalıdır. Bu şekilde doğal sonucun yakalanması mümkündür.

  • İkinci seansta istenilen sonuç alınamaması gibi bir ihtimal var mıdır?

İkinci seansta istenilen sonucun alınamaması gibi bir ihtimali ortadan kaldırmak için, ilk seansta yapılan analizin çok detaylı yapılması önemlidir. Bu analiz ile istenilen sonucun tek seansta mı? yoksa ikinci seansta mı? alınabileceği bilgisine kesin olarak ulaşılmalıdır. Hastanın da fikirleri bu planlamaya dahil edilmelidir. Böylelikle hasta beklentisinin karşılanması daha mümkün olacaktır.

İkinci seans istenilen bir durum olmamakla birlikte, bazı hastalar için olmazsa olmazdır. Ekim yapılacak açık bölge ile köklerin alınacağı donör bölgelerin sayı değerleri birbirleri ile doğru orantılı olmalıdır. Bu oran yakalanamadığı durumlarda ikinci seansa ihtiyaç duyulmaktadır.

Ücretsiz muayene için İstanbul saç ekim merkezimize mutlaka bekliyoruz.