Kaş Ekimi

Kaş ekimi kısaca; Kaşların dökülüp tekrar çıkmamasına veya doğuştan kaş bölgesindeki eksikliğe bağlı kaş açıklığı gelişen hastalarda, kaş açıklığını kapatmak için, ensenin tüyümsü bölgelerinden alınan greftler (1’li, 2’li saç kökü içeren mikro doku parçacıkları) ile kapatılması işlemidir.
Kaş ekimi öncesi; hastanın kaş ve saç analizi yapılarak, açıklığın boyutu ve ne kadar greft gerekeceği belirlenir. Alınabilecek olan greft miktarı ile ne kadar sıklık elde edilebileceği hesaplanır ve hasta bilgilendirilir.

Kaş Ekimine Karar Verme

Kaş ekimi için baş vuran kişinin, ilk etapta sağlığı açısından kaş ekimine mani teşkil edebilecek herhangi bir durumunun olup olmadığı sorgulanır. Bu yönden bir sıkıntısı var ise, önce kontrol altına alınması ve uygun koşullar altında kaş ekimi yapılmasına onay var ise işleminin bu koşullar altında gerçekleşmesi sağlanır.
Sağlık açısından bir sorunu yok veya giderilmiş ise; Kaş ve saç analizi yapılarak, saçının verici alandaki sıklığı ve kalınlığı tespit edilir. Açıklığın bulunduğu alana ne kadar greft gerekeceği hesaplanarak, bunun verici alanından bir seansta gerçekleştirme imkanının olup olmadığı değerlendirilir. Yapılan değerlendirmelere göre hastaya ne yapabilineceği aktarılarak beklentisini karşılayıp karşılamadığına göre karar vermesi istenir.

Kaş Ekiminde Doğallığı Etkileyen Faktörler

doğal kaş ekimi

doğal kaş ekimi

Kaş ekiminde doğal bir görünüm elde edilmesindeki en önemli etken, köklerin ekileceği kanalların, kaşın doğal yönüne uygun yön ve açılarda açılması gerekir. Bunu ise ancak bu konuda eğitimi, tecrübesi ve yeteneği olan bir Estetik Cerrah tarafından gerçekleştirilebilir. Aksi taktirde, bu konuda donanıma ve yetkiye sahip olmayan ellerde pek iç açıcı olmayan bir sonuçla baş başa kalabiliriz.

Ağrılı – Acılı Bir İşlem midir?

Kaş ekimi esnasında her hangi bir ağrı-acı olmamaktadır. Sadece kaş ekimi başlangıç aşamasında, müdahale yapılacak yerlere lokal anestezi verilirken ilaç biraz yakma yapabilir. Bu da kişilerin hassasiyetine bağlı; bazı kişilerde çok az acımaya sebebiyet verebilirken, bazı kişilerde ise bu biraz daha fazla hissedilebilir. Ama lokal anestezi tuttuktan sonra, 6-8 saat süresince en ufak bir ağrı-acı hissi yaşanmamaktadır. Bazı kişilerin dolaşımı hızlı olduğu için, 4-5 saat sonra ağrı hissi yavaş yavaş gelmeye başlayabilir. Ağrı hissedilir hissedilmez uyarılırsa, o bölge uyuşukluğu geçmeden tekrar uyuşturulup, herhangi bir rahatsızlık duymadan işleme devam edilebilinir.

Operasyon Öncesi Fotoğraf Çekimi Ve Gönderilmesinde Dikkat Edilecekler

Kaş ekiminde en iyi ve tatmin edici sonucu alabilmek ancak doğru değerlendirmenin ve planlamanın yapılması ile mümkün olabilir. En sağlıklısı hastanın öncesinde değerlendirilip saç analizinin yapılarak bunun planlanması. Ancak uzakta olup ön muayeneye gelemeyen hastalar iyi ışık altında kaşın açıklığını ve ensedeki verici alanın sıklığını iyi gösteren resimleri göndermek sureti ile hekiminizin bunları en doğru şekilde değerlendirmesi sonucu en azından daha yaklaşık bir değerlendirme imkanı olur.
Açıklığın ne kadar olduğu ve saçınızın karakterine bağlı, burayı kapatmak için ne kadar köke ihtiyaç olacağı belirlenir. Bu miktarı bir seansta verici alandan almanın mümkün olup olmadığı değerlendirilebilir.
Gönderilen fotoğraflarda bu değerlendirmeleri yapabilmek için; Kaşın; 1- karşı cepheden, 2- sağ profil , 3- sol profil, 4- ensedeki verici alanı kapsayacak şekilde ense resimlerinin iyi ışık altında çekilmesi. (Flaşsız.)

Riskleri Veya Yan Etkileri Var mıdır?

Kaş ekimi işlemi esnasında, kişinin lokal anestezi veya kanama kontrolünde kullanılacak maddelere karşı bir alerjisi var ise, bu anestezi esnasında ciddi sorun yaratabilir. Bu yüzden ilk muayene esnasında bu gibi hassasiyet içeren konular çok iyi sorgulanmalı, eğer her hangi bir hassasiyeti var ise, öncelikle riskler giderilmeli ve gereken tedbirler alınarak operasyona başlanmalı.
Hastanın ilk muayene esnasında müdahale açısından sorun oluşturabilecek her hangi bir rahatsızlığı (Aritmi, Geçirilmiş kalp krizi, Hiper tansiyon vb..) var ise, öncelikle doktoru ile irtibat halinde olunarak, riskler bertaraf edilmeli ve operasyon gerçekleştirilmelidir. Eğer risk bertaraf edilemez ise kaş ekiminden vazgeçilmelidir.

Bunun dışında, ilk muayene esnasında hastaların beklentilerinin tam anlaşılamaması sonucu, hastalara elde edilebilecek gerçekçi sonuç tam aktarılamaz ise, ciddi bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalınabilir.

Hastaların çoğu, eski doğal haline dönebileceği hayali ile bu kaş ekimi işlemini yaptırmak ister. Eğer doğal bir görünüm yakalayamaz iseniz, hasta yine kaş ekim sonrası ciddi hayal kırıklığı yaşayabilir. Kaş ekimi yaptırdığına pişman olabilir.

Ne Kadar Zaman Sonra Sonuç Alınır?

Kaş ekimi yapıldıktan 1,5-2 hafta sonra ekilen kaşlar geçici olarak dökülmeye başlar. Bu dökülen kaşlar 2.-3. aydan itibaren tekrar çıkmaya başlarlar. Çıkma aşamasında hafif sivilcelenmeler olabilir. Bu dönemde kaşlar deriyi örtmez. Kaşların deriyi örtüp, kamufle edecek boyut ve sıklığa gelmeleri için en az 6-8 ay geçmesi gerekir. Ekilen kaşların her açıdan gelişmelerini tamamlamaları için ise bir yıla gereksinim vardır.

Kaşların daha erken çıkmasında stres faktörü çok etkilidir. Kaşın dökülmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğu gibi, kaşın daha erken ve güçlü gelişiminde de moralin iyi olması çok etkilidir. Tam tersi durumda, stresin çok aktif olması ile de kaşın gelişiminin baskılanması ve buna bağlı olarak da kaşların geç çıkması ve cılız olarak gelmelerine neden olabilir.

Kaç Seans Kaş Ekimi Gerekir

Kaç seans kaş ekiminin gerekeceği; kişinin beklentisi, alanın açıklığı, verici alanın yoğunluğu ve köklerin karakteri ile rengine bağlı değişir. İlk muayenede kaş ve saç analizi yapıldıktan sonra işlemin kaç seansa ihtiyacı olduğu hastaya söylenir.

Yapılan Kaşların Ömrü Ne Kadardır?

Ekilen kökler, alındığı bölgenin karakterinde olduğu için, verici alan ne zaman zayıflar veya dökülürse, ekilen kaşlar da o zaman içerisinde alındığı bölgedeki durumu yansıtarak yerine göre zayıflayacak, yerine göre dökülecektir. Ancak ense bölgesi (verici alan) doğuştan kolay kolay dökülmemeye kodlandığı için dökülme riski çok azdır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.