Köklerin Saklanması

Köklerin saklanması işleminde verici donör bölgelerden alınan köklerin doğru bir şekilde saklanması, operasyonun başarısını büyük oranda etkilemektedir. Doğru bir şekilde saklanmayan kökler zarar görebilir hatta işlevlerini yitirebilmektedir.

Verici donör bölgelerden kökler teker teker çıkartıldıktan sonra, operasyondan önce hazırlanan özel solüsyon içine kökler hiç zaman kaybetmeden alınmalıdır. Riske girmemek için köklerin dış ortamla bağlantıları ne kadar çabuk kesilirse o kadar faydalı olacaktır. Dış ortamla bağlantıları kesilen kökler, hangi bölgelere ekileceği planına göre yine bu solüsyonlar içinde ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırma işlemi gerçekleşirken kesinlikle köklerin uç kısımlarına dokunulmamalıdır. Uç kısımlar, yani kökün olduğu yere dokunulduğu takdirde köklerin yine zarar görmesi ve işlevlerini yitirmesi riski ortaya çıkmaktadır.

Köklerin ekileceği kanallar açıldıktan sonra, solüsyon içinde bekletilen köklerin ekilmesi işlemi başlamaktadır. Bu işlem esnasında kökler solüsyon içinden sırası geldiği zaman çıkartılıp, saç ektirme işlemi gerçekleştirilmelidir. Kökler, ekim esnasında solüsyon içinden toplu ya da gruplar halinde kesinlikle çıkartılmamalıdır. Sonradan bir karışıklığa sebebiyet vermemek için, bölgelere göre hangi köklerin ekileceği planı önceden yapılmalıdır. Bu sayede hangi kökün solüsyon içinden çıkarılıp ekileceği ve hangi kökün solüsyon içinde beklemesi gerektiği konusu kolaylık kazanacaktır.

Ekilen kökler kanallara yerleştirilirken, kök kısmının tam olarak deriye adapte olduğundan emin olunmalıdır. Derinin dışında kalan kökler, kök kayıplarına sebep olmaktadır. Derinin dışında kalan kökler, kesinlikle fayda sağlamayacaktır. Bu sebeple ekilen her bir kökün kontrolleri atlanmamalıdır.

Solüsyon içinde bekleyen kökler kaç saat dayanmaktadır?

Köklerin solüsyon içinde istenilen düzeyde dayanma süreleri; köklerin kalitelerine, solüsyonun doğru hazırlanmasına ve köklerin dış ortamla temaslarının doğru şekilde kesilme sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Tüm koşullar yerine getirildiği zaman, operasyon boyunca köklerin solüsyon içinde zarar görmesi söz konusu değildir. Diğer durumlarda köklerin istenilen zamandan önce zarar görmesi muhtemeldir.

Köklerin zarar görmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Köklerin zarar gördüğü durumlarda yapılacak pek fazla bir şey olmamaktadır. Bu sebeple köklerin zarar görmeden alınması, köklerin saklanması ve ekilmesi gerekmektedir.  Operasyonda hata kabul edilebilir bir durum değildir. Yapılan hataların geri dönüşleri oldukça zor olduğunu unutmamak gerekmektedir.