Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Saç Ektirme

Kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme işlemi yapmak, düz saç yapılı hastalara göre değişiklikler göstermektedir. Köklerin deri altındaki tutunma açıları farklı olduğundan, kıvırcık ve dalgalı saçlara daha dikkatli yaklaşılması gerekmektedir.

İlk önce kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme işlemi saçların hangi boyutlarda kıvırcık olduğu analiz ile tespit edilmelidir. Bu analiz sonucuna göre deri altında saçın hangi açılar ile döndüğü tespiti yapılır. Bu açıların hesaplanması ve işlemin bu plan çerçevesinde devam ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Deri altından kökler alınırken açı hesabı yapılmaz ise büyük oranda kök kayıpları yaşanabilmekte ve saç ekimi öncesi planlanan kök sayısına ulaşılmasında büyük sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sebeple kıvırcık saçlarda her ayrıntının iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Dalgalı saçlar kıvırcık saçlara göre deri altında daha hafif dönüş açılarına sahiptir. Yine aynı şekilde dalgalı saçlarında analiz ile hangi boyutlarda deri altındaki açıları incelenmelidir. Bu açılara göre planlanmanın yapılması ve operasyonun bu plan doğrultusunda ilerletilmesi gerekmektedir. Yine kıvırcık saçlarda olduğu gibi dalgalı saçlarda da açı hesabı yapılmaz ise kök alımı esnasında büyük kök kayıpları ve istenilen kök sayısına ulaşılamaması ihtimali yüksektir.

Dalgalı ve kıvırcık saçlar kısa kesildiğinde kendisini göstermeye bilmektedir. Bu sebeple her hastanın saç yapısı doğru bir şekilde incelenmesi ve bir plana sokulması gerekmektedir. Her hastanın saç yapısına göre operasyon planının çizilmesi olmazsa olmaz bir kuraldır.

Kıvırcık ve dalgalı saçlara saç ektirme yapılması saç yapısı değişir mi?

Hastanın saçı hangi yapıda ise ekildikten sonra yine aynı yapıda uzamaya başlayacaktır. Kıvırcık saçın düz olması ya da düz saçın kıvırcık olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Kıvırcık saçların yönleri nasıl belirlenmelidir?

Saç ektirme operasyonunda hastanın saç yapısı nasıl olursa olsun, hastanın kendi doğal saç yönlerine göre kanalların açılması gerekmektedir. Bu kanallar açılmadan önce analiz planlamasının doğru yapılması, sonradan yaşanacak aksaklıkların önüne geçmektedir. Yanlış yön verilen saçlar doğal durmamakta ve operasyonun başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple saç açılarının doğru hesaplanıp ona göre kanalların açılması gerekmektedir.