Saç Ekiminde Kanal Açımı

Saç ekiminde kanal açımı :  Köklerin ekileceği kanallar açılırken; donör bölgelerden alınan köklerin sayıları kadar ve hastanın doğal saç açılarına göre kanalların açılması şarttır.

Kanalların açılma işlemine başlanmadan önce hedeflenen kel bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Uyuşturma işlemi bittikten sonra donör bölgelerden alınan köklerin kalınlıklarına ve uzunluklarına göre kanal açıcı ucu seçilmelidir. Bu köklerin uzunlukları ve kalınlıkları alım işlemi biter bitmez hesaplanıp, kanal açıcı ucunun seçilmesi gerekmektedir. Kanal açıcı ucunun kökler ile doğru orantılı seçilmesinin sebebi; kanal açılması esnasında gereksiz kalıcı yara izlerinin önüne geçmek ve köklerin ekim aşamasında bu kanallara rahat girip daha iyi adapte olmasını sağlamaktadır. Gereğinden büyük kanalların açılması kalıcı yara izlerine sebep olabilmektedir. Gerektiğinden küçük kanalların açılması da ekim aşamasında kökler kanallara sokulurken zorlama ile köklerin zarar görmesine ya da ölmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple tüm kanalların tam boyutlarında açılması şarttır.

Saç Ekiminde Kanal Açımı ve Doğal Saç

Doğal saç ektirme operasyonunun tam anlamı ile karşılığını bulabilmesi için, hastanın doğal saç yönlerine ve açılarına göre kanalların açılması şarttır. Bu işlem operasyonun doğallığını direk olarak etkilemektedir. Kanalların yanlış açılması ile saçların değişik yönlerde çıkması, doğallığı çok büyük oranda etkilemektedir.

 Fue yöntemi operasyonunda donör bölgelerden kökler sayılarak alındığından, operasyon öncesi planlamaya uyularak hangi bölgelere kaç kök ekileceği planına göre kanallar açılmalıdır. Her bölge için kaç kökün gerekeceği ve hangi sıklıkta ekim gerçekleşeceği konusunda kanal açılmasına çok dikkat edilmelidir. Bu sayede operasyon planından kopmadan istenilen sonuçların istenilen düzeyde alınmasını sağlamaktadır.

Doğal bir görüntü sağlanamadığında geri dönüşü var mıdır?

Geri dönüş zorda olsa mümkündür. Ancak bu işlem çok maliyetli ve tecrübe gerektirmektedir. Yanlış yönlerde açılan kanalların doğrultusunda saçlar uzamaya başlayacak buda istenilmeyen bir görüntü ortaya koyacaktır. Düzeltme işleminde oradaki saçların sökülmesinden daha çok, eski operasyondaki yanlış açılan kanalların etrafına doğru açılarda kanallar açılıp ekim işlemi gerçekleştiğinde daha doğal bir yapıya kavuşmak mümkündür. Ancak bunun için donör bölgelerde istenilen kalitede saçların olması gerekmektedir.