Burun Estetiğinde Teknik Seçimi

Burun estetiğinde teknik seçimi  için gelen hastalarda, çok çeşitli problemler bulunabilmekte. Bu da, o kişiye özgü arzu edilen sonucu elde edebilmek için, ona özgü probleme yönelik doğru tekniğin seçiminin önemini ortaya koymaktadır. Burunun ihtiyacına göre küçültmemi, Desteklememi veya sadece konturumu düzeltilmesinin gerektiği tespit edilerek, ne yapılması gerektiği kararlaştırılmalıdır. Bu sayede, hastanın istediği estetik ve doğal sonucun elde edilmesindeki en önemli aşama belirlenmiş olur.

Burnun ihtiyacına göre hangi teknik seçilmelidir?

burun estetiğinde teknik seçimi

burun estetiğinde teknik seçimi

Burun estetiğinde teknik seçimi : İlk etapta hastanın kemik ve kıkırdak yapısı değerlendirilerek, kemer ve burun ucu ile kanat yapıları değerlendirilir. Yüz kemik yapılarına oranları karşılaştırılır. Eğer yüz kemik oranları ile burun kemik oranında denge var ise, kemik yapıda sadece geçiş sağlama amacı ile hafif revizyon yeterli olacaktır. O zaman kıkırdak ve yumuşak dokudaki fazlalıklar gereği kadar alınıp, arzulanan sonucu yansıtacak şekilde yeniden şekillendirilir.

Kemik yapıda farklılıklar var ise yüz kemik yapısı ile doğru oranı oluşturacak şekilde kemik fazlası alınıp, yüz kemikleri ile uyumu sağlanır. Yumuşak doku ve kıkırdak dokuda oranı sağlayacak ve estetik görünümü yansıtacak şekilde düzeltilir.

Sorun sadece burun ucunda veya kanatlarda ise, sorunu giderecek şekilde burun ucunun desteğe mi yoksa doku fazlası varda giderilmeye mi ihtiyacı olduğu önceden yapılan muayenede belirlenir. Bu plan doğrultusunda fazla olan dokular çıkarılıp, yüzün altın oranına göre burun ucu yeni formuna eriştirilir.

Eğer eksiklik var ise; ihtiyaç duyduğu destek dokular, ihtiyacın olduğu bölümlere konulmak sureti ile arzu edilen estetik sonuca ulaşılır.

Burun kanat genişliği var ise; burun altın oranı yansıtacak şekilde kanatların ne kadar daraltılması gerektiği planlanır. Planlandığı şekilde daraltılan burun kanatları ile yüz uyumu sağlanır. Böylece arzu edilen estetik sonuç elde edilmiş olur.

Kolumella denilen burun delikleri arasındaki orta kısımda kısalık varsa; burnun estetik görünümünde ve açısında ciddi sorun yaratır. Fazla ise küçültmek, eksik ise doku desteği ile doğru yükseklik ve açıyı elde edilinceye kadar doku desteği ile desteklemek gerekecektir.

Burun estetiğinde hangi tekniğin belirleneceği; önce burunun neye ihtiyacının olduğunun doğru tespit edilmesine bağlıdır. Bu belirlemede ise yüz oranları altın önem taşır. Eğer iyi bir planlama ile doğru tespitler yapılmış ve bu planlar iyi bir şekilde uygulanmışsa, sonuçta planlanan gibi arzu edileni yansıtacaktır.

Tabi ki ameliyatın sonuç üzerinde olan etkisi kadar, sonraki süreçte ameliyat sonrası bakımı ve takibi de alınan sonucun korunmasında bir o adar önemlidir.