Uzun Saçlarda Saç Ekimi

Uzun saçlarda saç ekimi operasyonunu saçları kısaltmadan gerçekleştirmekte mümkündür. Bunun için bazı kriterler aranmaktadır. Uzun saçlara tam bir ekim yapılmaktansa, sadece bir bölgeye odaklanmak ya da rötuş amaçlı yapılmalıdır. Saçları kısaltmadan ön bölgeden tepe bölgesine doğru ekim gerçekleştirmek, tam verimin alınmasını zorlaştıracaktır.

Uzun saçlarda saç ekimi işlemi gerçekleştirmek için sadece bir bölgeye odaklanmak en doğru yaklaşım olacaktır. Ön çizgi ekimini ele alacak olursak; ilk önce saçlar geriye doğru taranıp sabitlenmelidir. Bu şekilde ön çizgi tam anlamı ile ortaya çıkarılmış olacak ve uzun saçlar ekim için bir engel oluşturmayacaktır. Ön bölge ekimi bittiğinde geri kalan orta ve tepe bölgelere saçlar yine kesilmeden rötuş amaçlı, yani aralıklı ekim yapılmalıdır.

Fue yöntemi operasyonunda uzun saçlı bölgelere tam bir ekimin yapılması mümkündür, ancak tam bir verim alınması risklidir. Uzun saç olduğundan açılan kanallar tam anlamı ile kendini gösterememekte ve ekilen kökler ilk birkaç gün deriye adapte olma sırasında saçlarla temastan dolayı çıkabilmektedir.

Uzun saçlarda saç ekimi (kesilmeden) ne zaman sonuç vermektedir?

Saçlar kesilmeden gerçekleştirilen operasyon ile saçların kesilerek gerçekleştirilen operasyon aynı zamanda sonuç vermektedir. Aradaki fark sadece ekilen kök kayıplarının, uzun saçlara gerçekleştirilen operasyonlarda daha fazla olması ihtimalidir. Kök kayıpları yaşanmaması durumunda iki operasyonda aynı sonucu verecektir. İlk iki hafta içinde ekilen köklerin bir kısmı dökülür ancak kökün kıl kısmı koparak çıkar, kök deride kalır. Dökülen saçlar ikinci aydan itibaren çıkmaya başlar. Kel deriyi örtecek düzeye altı ayda gelir. Tam sonucun alınması ise bir sene sürmektedir.

Uzun saçlara yapılan saç ekim bakımları nasıl olmalıdır?

Bakımlar kişinin saç ve deri yapılarına göre değişmektedir. Yapılan bakımların operasyonun yapılma tekniği ile bir alakası yoktur. Saç analizinde hastanın saç ve deri yapısı incelenir. Bu bilgiler ile nasıl bir bakımın yapılacağı hastaya anlatılır. Bu bakım ürünlerinin doğal olması en önemli noktadır.

Saç ektirme operasyonunda uzun saçlara yapılacak saç ekim işlemi sonrası çok dikkatli olunmalıdır. Ekilen köklerin bir şekilde çıkması ya da zarar görmesi durumunda, operasyonun başarısı istenildiği şekilde gerçekleşmeyecektir.