Saç Kökleri Hakkında Detaylı Bilgiler

Saç kökleri hakkında uzman doktorumuz  Kemal Aytuğlu en fazla merak edilen soruları sizin için detaylı  bir şekilde yanıtladı. Daha fazla bilgi almak için lütfen iletişim bilgilerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kalın ve güçlü saç kökleri

Saç ekimi operasyonunda kalın ve güçlü kökler

Saç kökleri alınacağı donör (ense, sakal, kol, bacak, sırt, göğüs) bölgelerindeki köklerin kalın ve güçlü olması, operasyonun başarısını büyük ölçüde yükseltmektedir.

Donör bölgelerinde kalın ve güçlü köklere genel olarak ense bölgesinde rastlanmaktadır. Bu bölgedeki kökler, saç analizi ile incelendikten sonra kalınlıkları ayrıntılı bir şekilde hesaplanmalıdır. Hastanın doğal saç yapısına uygun ve operasyon için kabul edilen kökler hangi bölgelerde ise çıkartılmalıdır. İstenilen sayıda ve kalitedeki kökler toplanırken dikkat edilecek nokta; kalın ve güçlü köklerin ayrıştırılma işlemidir. Bu kalın ve güçlü kökler genel olarak doğal bir görünüm için ön çizginin arkasından başlanılarak ekilmelidir.

İstenilen kalın ve güçlü kökler, hastanın donör bölgelerinde mevcut değilse yapılacak bazı uygulamalar vardır. Saç analizinde alınan sonuçlara göre; hastanın donör bölgesindeki kökler operasyon için kaliteli değillerse, hastadan bakım uygulaması önerilir. Saç bakımın süresi kişiden kişiye değişmektedir. Ortalama altı ay kadar sürmektedir. Bakım uygulamak istemeyen hastalar için iki seans operasyon önerilmektedir. İlk seanstan sonra yapılan bakımlarda saçları büyük ölçüde desteklemektedir.

 

İstenilen düzeyde ise, tek seansta istenilen sonuca ulaşılabilir mi?

Operasyonun asıl amacının tek seansta maksimum kökün alınıp, tek seansta istenilen sonucun elde edilmesidir. İstenilen sayıda ve kalitede kökler elde edilebiliniyor ise, operasyon tek seansta istenilen sonucu verir. Burada önemli olan nokta; hastanın beklentisinin iyi analiz edilip, operasyona o şekilde başlanmalıdır.

 

Köklerin sayımı

Operasyon öncesi yapılan saç analizi ile donör (ense, sakal, kol, bacak, sırt, göğüs) bölgelerinden alınabilecek maksimum kök sayısı hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken köklerin ekileceği açık bölge ile köklerin alınacağı donör bölge birbirleri ile doğru orantılı olmalıdır.

Operasyonda saç analizi sonuçlarına göre, açık bölgenin kapanması için donör bölgelerden kaç kökün alınacağı hesaplandıktan sonra tek tek kökleri alma işlemi başlar. Burada önemli olan nokta; alınacak sayının karışmaması için kökler belli sayı gruplarında ayrılmalıdır. Bu sayede eksik sayıda veya fazla sayıda kök alınmamış olacaktır. Eksik sayıda kök alındığında planlanan açık bölgenin kapanması zorlaşacaktır. Fazla kök alındığında ise, donör bölge planlanandan daha fazla seyrelmeye maruz kalacaktır. Kökler belli sayıda, gruplar halinde toplandıktan sonra saç analizi sonuçlarına göre hastanın saç yapısına uygun, hangi köklerin hangi açık bölgelere ekileceği konusunda ayrıştırılmalıdır.

 

İstenilen sayıda kök alındıktan sonra köklerin ekileceği kanallar hangi sayıda açılmalıdır?

Kanallar, köklerin sayıları kadar açılmalıdır. Ne bir eksik ne bir fazla olmalıdır. Eğer kanallar eksik açılırsa kökler artacaktır ve sonra açılan kanallar saç analizi sonuçlarına göre açılmayan kanallar olacaktır. İstenilen sıklık sağlanması zorlaşacaktır. Kanalların fazla açılması durumunda, kanallar artacağından yine istenilen sıklık elde edilmesi zorlaşacaktır. İstenilen bir sıklığa göre açılan kanallardaki kökler eksik kalacaktır.

 

Kök sayıları ve kanal sayıları oluşturulurken hata yapma olasılığı var mıdır?

Kök sayıları saç analizi ile hesaplandığından, analiz doğru bir şekilde yapılırsa hata payı yoktur. Kökleri alırken sayı grupları ile kökler ayrıştırılacağından hata payı yoktur. Kanallar açılırken de bölge bölge sayım yapılırsa hata payı olmamaktadır.

Kök sayıları istenilen sıklığın sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. İstenilen sıklığın sağlanması için köklerin alınacağı donör bölgelerin sıklığı iyi hesaplanmalıdır. Buradaki kökler donör bölgede gözle görülür bir seyrelme yaşanmadan kaç kökün alınabileceği iyi tespit edilmelidir. Saç ekimi sonuçlarının başarısı için tespit edilen sayıdan ne bir eksik ne bir fazla kök alınmamalıdır.

 

Köklerin kısa gelmesi

Saç Ekimi Operasyonunda Köklerin Kısa Gelmesi

Köklerin alındığı donör (ense, sakal, göğüs, sırt, kol, bacak) bölgelerinde köklerin boylarının kısa gelmesinin birkaç sebebi vardır. Yanlış aletlerin kullanımı ve dikkat edilmeyen bazı ayrıntılar bu sebebe neden olur.

Saç ekim operasyonunda, köklerin alınmasına yardımcı mikro motor dediğimiz aletin ucunun her hastanın saç yapısına göre seçilmesi gerekmektedir. Her hastanın saç yapısına uygun aleti kullanmak, operasyonun başarısını direk olarak etkilemektedir.

Operasyon öncesi yapılan saç analizinde, hastanın köklerinin kalitesi ve boyutları kesin olarak sorgulanmalıdır. Köklerin kısa kalmasında, operasyon öncesi yapılan saç tıraşının da etkisi vardır. Çok fazla derinden saç tıraşı yapıldığında, hastanın eğer kökleri çok derinde değilse alınan kökler kısa kalacaktır. Bunun önüne geçebilmek için saç analizi sonuçlarına göre hastanın saç tıraşı yapılmalıdır. İstenilen boyutlarda köklere ulaşabilmek için bu detayların atlanmamasına özen göstermek gerekmektedir. Boyları çok kısa olan köklerin deriye kaynama süreleri biraz uzun zaman alabilir. Buda hastanın saçına dikkat etmesi gereken sürenin uzun olacağına işarettir.

 

Kısa köklere iyi bakıldığı taktirde normal uzamaları mümkün müdür?

Kısa kalan saç kökleri iyi bakıldığı taktirde çıkmama, zarar görme olasılığı yoktur. Ancak bu kısa kökler belli bir süre deriye tutunamadığı için, hastanın çok dikkatli hareket etmesi gerekmektedir. Bu durum operasyon için ve hastanın konforu için kabul edilebilir bir durum değildir. Hastanın operasyondan sonra rahatı ve yapılan operasyonu riske atmamak için kökler alınmadan önce kurallara uyarak istenilen boyutlarda köklerin elde edilmesi gerekmektedir.

 

Kısa kökler deride bir iz bırakır mı?

Kısa saç kökleri deride bir iz bırakması gibi bir durumları yoktur. Açılan kanallar köklerin boyutlarına göre açıldığı taktirde bir iz kalmaz.

Her aşama bir plana uygun biçimde yapılmalıdır. Böylelikle her aşamayı kurallar içinde yaparak, operasyon öncesi ve sonrasında çıkabilecek hataları engellemiş olmak mümkündür. En başta yapılan hatalar operasyonun gidişatını domino taşı gibi etkilemektedir. Hastanın beklentisinin iyi bilinmesi ve hastanın saç yapısına uygun hareket edilmesi en doğru yol olacaktır.

 

Kanal açma işlemi esnasında

Kanal açma işleminde ise, köklerin zarar görmemesini sağlamak için; kanal açıcıların kökler ile aynı boyutta olması gerekmektedir. Kanal açıcıların büyüklükleri ne biraz kısa nede biraz büyük olmalıdır. Köklerin boyu ve kalınlıkları ile kanalların boyu ve kalınlıkları doğru orantılı olması şarttır.

Saç kökleri ekimi işlemine sıra gelindiğinde; özel solüsyonlar içinde bekletilen kökler ekilecek sayı ve zaman kadar solüsyondan alınır, geri kalan kökler yine solüsyonda bekletilmelidir. Bu şekilde köklerin dışarıda kalma süreleri kısaltılıp, köklerin zarar görmesi engellenmektedir. Köklerin ekimi esnasında açılmış olan mevcut kanallara saç ekimi işlemi gerçekleştirilir. Bu ekim işleminde köklerin zarar görmemesi için dikkat edilmesi gereken nokta; açık olan kanalların yönlerine göre köklerin yerleştirilmesi gerekmektedir. Hastanın doğal saç yapısına ve köklerin boyutlarına göre açılmış kanalları zorlamadan, dikkatli bir biçimde ekim işlemi gerçekleştirilmelidir. Burada kökleri yerleştirirken; gelişigüzel, bir plana uyulmadan, kabataslak ekilen köklerin zarar görme ihtimali yüksektir.

Fue saç ekim işlemi bittiğinde, doğru bir şekilde ekilmiş olan köklerin korunması ve zarar görmemesi için, yine yapılması gereken birkaç detay vardır. Hastaya bu kısımda nelere dikkat etmesi, nelerin yapılması, nelerin yapılmaması konusunda bilgi verilmelidir. Hastanın operasyon bittiği andan itibaren kafasını çarpmaması, kaşımaması, yakıcı güneşten uzak durması gibi isteklerde bulunulur. Saç ekimi sonrası hastanın aktarlardan kolayca temin edebilinen doğal formüllerin uygulaması önerilir. Bu bakım işlemi kişinin tek başına yapabileceği kolay bakımlardır. Bu bakımlar saçların daha çabuk toparlamasına ve beslenmesine yardımcı olacaktır.

Saç ektirme işlemi domino gibidir. Bir yerde yapılan hata, bütün operasyonun başarısını etkilemektedir. Bu sebeple saçlar operasyon esnasında bize, operasyondan sonra ise hastaya emanet edilir. Ekip çalışması ile köklerin zarar görmesi ve operasyonun kalitesi korunmuş olacaktır.

 

İnce ve zayıf kökler

 

Hastanın saç yapısı ince ve zayıf ise, izlenmesi gereken birkaç yol vardır. Saç kökleri nin alındığı verici donör bölgeler tek tek incelenmelidir. Bu bölgedeki operasyona uygun kökler belirlenmeli ve operasyon için yeterli sayıda olup olmadıkları belirlenmelidir.

İnce, zayıf ve kalitesiz saç yapılarına sahip hastaların, operasyondan ne bekledikleri açık bir şekilde belirlenmelidir. Operasyon öncesi yapılan saç analizi sonuçlarına göre; nelerin yapılabileceği ve nelerin yapılamayacağı konusu ortaya çıkartılmalıdır. Bu bilgiler eşliğinde hastaya nasıl bir operasyon olacağı konusu ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.

Saç ekimi operasyonu esnasında bu tür kök yapılarına kesinlikle çok narin davranılması gerekmektedir. Zaten zayıf ve ince olan bu kökler, en ufak bir problemde zedelenebilir ya da ölebilir. Operasyondan sonra yapılan saç bakımları ile ekilen kökler ve hastanın mevcut saçları bakımlar ile güçlendirilmelidir. Bu tür operasyonlarda saç ekildi bitti diye bir hataya düşülmemelidir. Hastanın saçına her zaman özen göstermesi ve önerilen bakımları zamanında yapması tavsiye edilir. Bu sayede daha iyi sonuçların alınmasının yolu açılacaktır.

Doğal saç ekim operasyonunu gerçekleştirebilmek için, ince ve zayıf köklerin durumunun iyileştirilmesi çok önemlidir. Operasyondan önce ve sonra bakımların düzeli yapılması, iyi sonuçları destekleyici olacaktır. Bu tür operasyonlarda başarının riske atılmaması için ikinci bir seansın olabileceğini unutmamak gerekmektedir. Bu bilgi hastayla kesin olarak paylaşılmalıdır.

 

Saçlar hastada mevcut ancak ekilecek kel bölge küçük bir bölge ise nasıl sonuç alınır?

Alınan sonucun başarısı kel bölgenin büyüklüğü ve donör bölgelerdeki köklerin sayıları ile doğru orantılıdır. Donör bölgelerde kel bölgeyi kapatacak kadar kök mevcut ise, başarı oranı bir o kadar yüksek olacaktır. Saçların durumu ve açıklık ne olursa olsun, donör bölgelerdeki kökler kel bölgeye yetecek sayıdalar ise tek seansta operasyon istenilen sonuçları verebilmektedir. İnce ve zayıf saçlar operasyondan sonra saç bakımı (https://www.aytugluhairtrans.com/sac-bakimi/) yapılarak istenilen sonuç daha fazla garanti altına alınır. Facebook sayfamızı takipte kalın.