Saç Karakterinin Saç Ekimine Etkisi

Saç karakterinin saç ekimine etkisi

Saç karakterinin saç ekimine etkisi : Saçın kalınlığı, saçın düz olması ve saçın dalgalı olması gibi herkesin şahsına ait saç karakterleri bulunmaktadır. Bu karakter yapıları operasyonun ilk incelenmesi gereken detaylardan biri olmalıdır.

Saç ekimi operasyonunda saçların karakter yapılarına göre; köklerin alımı, kanalların açılması ve köklerin ekilmesi işlemlerinde bazı değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. Bu karakter yapılarının en önemlisi saçların kalın ya da ince olması, operasyonun kurallarını etkilemektedir. Diğer karakterler operasyonun kurallarını etkilemeyecektir.

Kalın ya da ince saçlı hastalar için; operasyondan önce belirlenen analiz sonuçlarına göre, verici donör bölgelerden kökler alınırken, kökleri almaya yardımcı mikro motor ucunun köklerin kalınlık ve boylarına göre doğru orantılı olması gerekmektedir. Bu şekilde kökler daha rahat ve zarar görmeden alınması mümkündür. Köklerin ekileceği kanallar açılırken de yine köklerin boyları ve kalınlıkları ile kanal açıcı ucunun doğru orantılı olması gerekmektedir. Bu şekilde köklerin deriye daha iyi tutunması ve kalıcı yara izlerinin oluşması engellenmektedir. Ekim işlemi aşamasında ise açılan kanalların yönlerine göre ekimin gerçekleşmesi, köklerin zorlama ile zarar görmesi engellenmiş olacaktır. Saç karakterinin saç ekimine etkisi…

Operasyonu yaptırıldıktan sonra saç karakterlerinde bir değişiklik olur mu?

Operasyon ile saç karakterlerinde bir değişiklik oluşması gibi bir durumun yaşanması ihtimali yoktur. Hastanın kendi saç karakteri nasılsa yine aynı şekilde olacaktır. Sadece operasyondan sonra önerilen bakımlar ile saçların daha da güçlenmesi hedeflenmektedir.

Saç karakterlerinin başarıya etkisi nasıldır?

Saçları kuvvetli ve kaliteli olan hastaların istedikleri sonuca ulaşmaları daha kısa zaman almaktadır. Saçları zayıf ve kalitesiz olan hastaların istedikleri sonuca ulaşmaları daha fazla zaman almaktadır. Operasyondan sonra önerilen bakımlar ile daha kısa zamanda istenilen sonuçlara ulaşılması hedeflenir.

Operasyonda istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için; operasyonun baştan sona bir plan ile işlemesi gerekmektedir. Bu planlama operasyondan önce yapılan analiz sonuçlarına göre nelerin yapılabileceği, nelerin yapılamayacağı konusu ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkartılmalıdır. Planlamada yapılacak hataların başarıyı etkilemesi muhtemeldir. Bu sebeple yapılan planlama ve saç karakterlerinin incelenmesi işleminin birden çok kere yapılması, oluşabilecek hataları engellemektedir.