Çocuklarda Saç Ekimi ve Anestezi

Çocuklarda saç ekimi ve anestezi : Tedavi ihtiyacı çocuklarda; kafa bölgesine alınan darbelerle saç kaybı, yanık sebebi ile oluşan saç kaybı ve doğuştan saç kayıplarına bağlı olabilmektedir. Bu operasyonun gerçekleştirilebilmesi için, normal yaşlardaki insanlardan daha fazla testin yapılıp operasyonun olmasına karar verilmelidir ya da vazgeçilmelidir.

Çocuklarda saç ekimi yapılabilmesi için; yaş aralığının lokal anesteziye uygun olup olmadığı kontrol edilir. Eğer yaş aralığı lokal anesteziyi destekleyecek durumda değilse, genel anestezi ile operasyon yapılmalıdır. Söz konusu çocuklar olunca her ayrıntının tam anlamı ile kontrol altında olduğundan emin olunmalıdır. Tüm testlerin eksiksiz yapılması ve tüm risklerin ortadan kalktığından emin olunmalıdır. Genel ameliyat riskleri dışında en ufak bir risk oluşabileceği ihtimali varsa, operasyona kesinlikle başlanmamalıdır.

Saç ekimi çocuklarda hiçbir zaman ilk tercih olmamalıdır. İlk öncelik analiz ile saçların incelenip ameliyatsız bakımlarla ya da deri altına besleyici takviyeler ile nasıl sonuçların alınabileceği konusu araştırılmalıdır. Bu sonuçlara göre hastanın ebeveyninin ve doktorun bir karara varması gerekmektedir.

Çocuklarda saç ekimi ve anestezi nasıl yapılır?

Normal yaştaki bir insana nasıl operasyon gerçekleşiyorsa, çocuklara da aynı teknik ile operasyon gerçekleştirilir. Kökler alınır, kanallar açılır ve ekim yapılır. Sadece tek farkı çocuklara normal yaştaki insanlardan daha fazla test yapılır. Bunun sebebi operasyona uygunluk durumunun olup olmadığı daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesindendir.

Çocuklarda saç bakımları nasıl yapılmalıdır?

Operasyondan önce saç ekim analizi ile saçların son durumları, köklerin kaliteleri, seyreklikler ve deri yapıları incelenir. Bu incelemeler sonrasında tedavi amaçlı ilaç dışında bakımlar önerilir. Bu saç bakımları belli aralıklarla uygulanıp, bakımların nasıl etki ettiği gözlemlenmelidir. Bakım ürünlerinin doğal ürünler olmasına muhakkak dikkat edilmesi önemlidir. Bu bakım ürünleri aktarlardan kolaylıkla temin edilebilen bitkilerin karışımı ile hazırlanan formüller olması, çocukların yan etkilere maruz kalmasını önlemektedir.

Çocuklarda saç ekimi ve anestezi üzerine basa basa söylemek gerekirse, ilk tercih olmamalıdır. İlk önce ameliyatsız saçların ne kadarının kurtarılabileceği konusuna yoğunlaşılmalıdır. İlk tedavi ve bakımlar yapılmalıdır. Eğer saçlar hayla kurtarılacak düzeyde değilse, operasyona başvurulmalıdır.